Annons
X
Annons
X

Sverige stäms för datalagring

EU-kommissionen stämmer Sverige för att regeringen ännu inte infört datalagringsdirektivet. Nu hamnar ärendet i EG-domstolen. ”Det är väl aldrig så bra”, kommenterar justitieminister Beatrice Ask kommissionens beslut.

Foto: SCANPIX, COLOURBOX

Läs tidigare artiklar om datalagringsdirektivet:

Trots att Sverige skulle ha infört delar av det omdiskuterade datalagringsdirektivet redan i september 2007 har den svenska regeringen fortfarande inte lagt fram något lagförslag. Hela direktivet skulle ha varit infört i svensk lag senast den 15 mars i år.

Det har nu fått EU-kommissionen att dra den svenska regeringen inför rätta. Den 14 april togs beslutet att stämma Sverige inför EG-domstolen och enligt uppgifter till SvD.se ska stämningsansökan ha skickats in till domstolen nyligen.

Annons
X

– Enligt fördraget har kommissionen skyldighet att inleda ett överträdelseärende när ett medlemsland inte följer ett beslut. Det är alltså en plikt, säger kommissionens presschef i Sverige Eric Degerbeck till SvD.se.

Datalagringsdirektivet har under det senaste året blivit en av justitiedepartementets svåraste frågor att lösa. Två gånger tidigare har kommissionen undrat varför Sverige inte infört direktivet. Svaret från justitiedepartementet har då varit att arbetet med Lissabonfördraget tagit mycket tid och att arbetet med datalagringen därför blivit lidande.

Direktivet, som säger att teleoperatörer måste spara information om vem deras kunder har ringt, när och till vem de skickat sms och e-post och när och hur länge de varit uppkopplade på internet, drevs fram av den dåvarande svenske justitieministern Thomas Bodström.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt har den borgerliga regeringen hela tiden varit emot direktivet, och som SvD.se tidigare skrivit finns det stark kritik inom regeringspartierna mot att lagra uppgifter om allmänhetens telefonsamtal och internetuppkopplingar.

  Efter förhandlingar blev partierna i mars överens om att enbart införa minimikravet att uppgifterna ska sparas i sex månader – och inte ett år som den statliga utredningen tidigare föreslagit.

  Men trots motståndet ser sig justitiedepartementet tvungna att införa direktivet i svensk lag. Under våren har beskedet varit att en proposition kommer innan sommaren. Den tidsplanen upprepar justitieminister Beatrice Ask idag.

  – Det pågår ett lagstiftningsarbete. Vår ambition är att presentera en proposition före sommaren, och det vet kommissionen om, säger hon till SvD.se.

  Hur påverkar kommissionens beslut ert arbete?

  – Vi har ju vetat om tidsfristerna från början, så det är klart att vi har känt att vi måste försöka ro i land projektet som sådant. Sedan är väl det här inte mitt favoritprojekt från början. Desto viktigare att vi har gjort en ordentlig utredning och haft en omfattande remissomgång, och försöker göra det här så rätt som det går. Det måste få ta tid med den här typen av frågor.

  Svenska regeringen har dock ännu inte sett stämningsansökan. Och processen i EG-domstolen lär ta tid. Därför är Beatrice Asks förhoppning att Sverige ska slippa böter eller vite.

  Enligt rättsavdelningen på UD, som har hand om kontakterna med kommissionen, är det också brukligt att kommissionen återkallar sin talan om direktivet införs under processens gång. Några garantier för att så sker finns dock inte.

  – I första vändan handlar det om att fastställa om Sverige har genomfört direktivet i tid eller inte. Det är inte en särskilt komplicerad sak egentligen. Men efter en sådan dom finns det möjlighet för kommissionen att inleda ett nytt överträdelseförfarande, som kan handla om ett löpande vite eller böter för att man inte har rättat sig efter domen. Men det kräver en andra omgång av skriftväxling, säger Anna Falk, departementsråd på UD, till SvD.se.

  Följ SvD.se om integritetsfrågor twitter.com
  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX, COLOURBOX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X