Annons

”Sverige sparar miljarder på att bränna avfallet”

Det är bättre för samhället att bränna förorenat avfall och på så sätt utvinna energi. I avvaktan på ett ordentligt producentansvar för farliga ämnen gör förbränningen samhället en stor miljötjänst, skriver Karin Medin, vd för Söderenergi.

Publicerad
Foto: Pontus Lundahl/TT

Energiutvinning ur material som inte lämpar sig för materialåtervinning eller som annars hade deponerats ger miljömässiga och ekonomiska vinster. En ny samhällsekonomisk analys som 2050 Consulting gjort på uppdrag av Söderenergi visar att hanteringen av förorenat avfall sparar samhället stora belopp.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 2

Karin Medin.

Foto: Ulriche Schulte Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons