Annons

Sverige ska vara bäst på hbt

För att Sverige ska kunna tala med trovärdighet och påverka situationen för hbt-personer runt om i världen måste vi sopa rent framför egen dörr. Därför ska Sverige vara världens bästa hbt-land, skriver Erik Ullenhag (FP).

Under strecket
Publicerad

Mitt mål som hbt-minister är att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i. Vårt samhälle ska vara öppet och fritt och alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. För att målet ska nås krävs ett fortsatt arbete för hbt-personers rättigheter och möjligheter i Sverige. Och vi måste vara många som agerar tillsammans. Därför bjuder jag i dag in bland andra en rad myndighetschefer och det civila samhället till ett uppstartsmöte för arbetet med regeringens hbt-strategi.

**Vi har kommit **en bra bit på väg i Sverige. De senaste decennierna har positionerna när det gäller hbt-personers rättigheter flyttats fram. Partnerskap och senare äktenskap mellan samkönade par är i dag en självklarhet liksom rätten att få prövas som adoptivföräldrar. Under alliansregeringen har diskrimineringslagstiftningen och grundlagsskyddet stärkts, äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala. Och förra året avskaffades steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet. Ett krav som inte var värdigt ett rättssamhälle.

Annons
Annons
Annons