Annons

Sverige ska stå utanför Nato

Gärna samarbete för fred | Vi bejakar ett nära samarbete med Nato om fredsbevarande insatser. Men det är viktigt att vara tydlig med var gränsen för samarbetet går. För oss går gränsen vid kärnvapnen och ett ömsesidigt försvar, artikel fem i Natostadgan, skriver socialdemokraternas
Urban Ahlin och
Anders Karlsson och avviksar medlemskap i försvarsalliansen.

Under strecket

Det finns ett uppenbart behov av en bred diskussion om säkerhetspolitiken. Missuppfattningar florerar från både höger och vänster.

Flera debattörer har inte uppfattat hur Sveriges säkerhetspolitik har uppdaterats efter det kalla krigets dagar.

Annons
Annons
Annons