Annons
X
Annons
X

Sverige ska och kan ta emot fler flyktingar

Centerpartiets ståndpunkt i frågan om flyktingmottagande är glasklar: Sverige ska fortsatt vara ett land dit människor på flykt från krig och förtryck kan söka sig. Det skriver Johan Hedin och Hans Dahlgren i en replik till Staffan Danielsson (C).

REPLIK | INVANDRING

Den stora utmaningen handlar om hur de personer som kommer hit snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Johan Hedin och Hans Dahlgren

De dagliga rapporterna om stridigheterna i Syrien vittnar om en blodig konflikt utan någon nära förestående lösning. När den syriska befolkningen beskjuts av den egna regimen och hundratusentals människor tvingas fly för sina liv, är frågan om hur Sverige kan förbereda för ett omfattande flyktingmottagande central. I en så akut humanitär situation som denna är det en både märklig och för oss främmande hållning, som Staffan Danielsson ger uttryck för (
Brännpunkt 2/12).

Centerpartiets ståndpunkt i frågan om flyktingmottagande är glasklar: Sverige ska fortsatt vara ett land dit människor på flykt från krig och förtryck kan söka sig. För oss står inte en generös flyktingpolitik i något motsatsförhållande till ett starkt välfärdssamhälle.

Annons
X

Däremot kräver det att vi ser över välfärdspolitikens utformning i syfte att få fler människor i arbete. Inom ramen för vårt välfärdspolitiska arbete har Centerpartiet därför tagit fram flera förslag som syftar till att minska utanförskapet inom just denna grupp.

Vi föreslår bland annat:

• En flexibel och arbetsmarknadsanknuten SFI-undervisning. Det behövs en tydlig struktur där klasser delas in efter studievana, men samtidigt en flexibilitet så att distans- och deltidsstudier kan väljas. Det är också viktigt att SFI-undervisningen är inriktad mot den svenska arbetsmarknaden, gärna med inslag av praktik. Kvinnor avbryter också sin SFI i betydligt högre grad än män på grund av barnafödande, att då kunna läsa vidare på deltid kan vara ett sätt att kombinera föräldraledighet med svenskundervisning.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Inför en integrationsmiljard. För att påskynda inträdet på arbetsmarknaden behöver tidigare etableringsinsatser erbjudas skyddsbehövande och deras anhöriga under den första tiden i Sverige. Det är bara cirka en av fyra arbetslösa anhöriginvandrare som är inskrivna på Arbetsförmedlingen under de första åren i Sverige. Vi vill därför föreslå en integrationsmiljard som sätter fokus på att uppmuntra till rätt insatser tidigt.

  • Gör det möjligt för samhället att kunna ställa krav på att långvariga mottagare av försörjningsstöd genomgår grundskoleutbildning, om vederbörande saknar en sådan. Med ett generellt krav ges nyanlända en chans att lära sig de mest basala kunskaperna för att ta sig ut på arbetsmarknaden.

  • Avskaffa vårdnadsbidraget. Kvinnor med utländsk bakgrund är klart överrepresenterade bland dem som tar ut vårdnadsbidrag. Detta blir en återhållande faktor och de deltar inte i lika hög grad i arbetsmarknadsförberedande åtgärder.

  • Väntan på förskoleplats är många gånger ett problem för kvinnor. En utbyggnad av förskolan eller reformer som minskar köerna, samt ökad information om rättigheter och möjligheter kring förskolan, skulle därför ha en positiv effekt på arbetsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor.

  Centerpartiets uppfattning är att Sverige både ska och kan ta emot fler flyktingar. I detta sammanhang är det inte ”om” som är frågan, utan ”hur”. Den stora utmaningen handlar om hur de personer som kommer hit som flykting- och anhöriginvandrare kan bli delaktiga i samhället och snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att tidiga insatser är centrala för att nå resultat.

  Centerpartiet förordar en generös och soldarisk flyktingpolitik – därför vill vi också ta ansvar för en förbättrad integration och ett minskat utanförskap.

  JOHAN HEDIN (C)

  migrationspolitisk talesperson

  HANS DAHLGREN (C)

  ordförande Centerpartiets välfärdspolitiska grupp

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X