Annons
X
Annons
X

Sverige ska inte smygas in i Nato

Sveriges tysta närmanden till Nato har kommit till vägs ände. När ministrarna Reinfeldt, Bildt och Enström deltar vid Nato-toppmötet i Chicago i helgen förutsätter vi att de tydligt påtalar Sveriges militära alliansfrihet, skriver Centerpartiets Kerstin Lundgren och Staffan Danielsson.

BRÄNNPUNKT | FÖRSVAR

Centerpartiet är av uppfattningen att ett ytterligare närmande i princip skulle innebära ett medlemskap i Nato.
Kerstin Lundgren och Staffan Danielsson

Svensk försvars- och säkerhetspolitik har under de senaste decennierna byggt på tanken om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en hållning som har tjänat oss väl under såväl andra världskriget som andra, real- och säkerhetspolitiskt omvälvande perioder i vårt närområde.

Samtidigt har det svenska försvaret genomgått mycket stora förändringar under de senaste femtio åren. Sverige har gått från att ha ett värnpliktsbaserat invasionsförsvar, med totalt nationellt fokus, till att i dag ha ett insatsförsvar med kontraktsanställda yrkessoldater. Vår säkerhet bygger på att försvaret kan användas här hemma, i vårt närområde och i fredsinsatser längre bort.

Annons
X

Sveriges övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar har gett oss en effektiv och modern försvarsorganisation med stor flexibilitet. Samtidigt ställer övergången till ett insatsförsvar stora krav på ett litet land som Sverige att hitta samarbeten med andra aktörer för att lösa uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Under de senaste decennierna har Sverige därför genomfört militära fredsbevarande och fredsframtvingande insatser tillsammans med andra länder i regi av såväl FN som Nato. Vi har även blivit en aktiv och uppskattad partner i Natos Partnerskap för fred, där ett stort antal länder, från Europa och före detta Sovjetunionen, samövar och utbyter information med Nato. Där har det svenska försvaret, gång på gång, visat upp sin mycket goda förmåga att samarbeta med andra aktörer och även visat prov på kvalificerad spetskompetens inom en rad områden. Svenska soldaters förmåga att samarbeta med andra och lösa komplicerade och farliga uppdrag, ofta långt hemifrån, förtjänar stor respekt.

Dock närmar vi oss punkten då vi även måste våga blicka mot framtiden och avgöra hur vi vill gå vidare i arbetet med att bygga ett effektivt och långsiktigt hållbart svenskt försvar.

Vårt nära samarbete med Nato har i mångt och mycket tillkommit utan någon bredare diskussion kring frågan vare sig inom politiken eller i den övriga samhällsdebatten. Nu anser Centerpartiet att dessa tysta närmanden har kommit till vägs ände. När statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och försvarsminister Karin Enström deltar vid Nato-toppmötet i Chicago nu i helgen förutsätter vi därför att de tydligt påtalar Sveriges militära alliansfrihet som har ett brett demokratiskt stöd i Sverige. Vi utgår från att ytterligare närmanden till Nato inte sker förrän analyser gjorts, en bred debatt har förts och förhoppningsvis en bred samsyn har uppnåtts i frågan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Centerpartiet anser att Sveriges samarbete med Nato har tjänat sina syften väl. Vi har, genom gemensamma övningar och informationsutbyte, haft möjligheten att upprätthålla och utveckla vår kompetens och dessutom tagit intryck och lärdom av hur andra stater agerar. Vi har dessutom fått värdefull erfarenhet av att leda insatser i konfliktområden utanför Sveriges gränser.

  Centerpartiet är dock av uppfattningen att ett ytterligare närmande i princip skulle innebära ett medlemskap i Nato. Ett sådant beslut skulle påverka Sverige som nation och förändra de grundläggande spelreglerna för vår försvars- och säkerhetspolitik.

  Sveriges framtida försvar är en fråga som är alldeles för viktig för att drivas igenom i slutna rum på internationella toppmöten. Det är en fråga som förtjänar en öppen, vital och seriös debatt på bred front. I en fråga som är avgörande för vår nations framtid måste vi våga lyfta på alla stenar och utvärdera alla alternativ innan beslut fattas.

  Centerpartiet vill därför snarast se att försvarsminister Karin Enström tillsätter den utlovade försvarsberedningen och ger den i uppgift att påbörja en förutsättningslös analys av vår omvärld och av Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Frågan om ett svenskt Nato-medlemskap bör vara en del av denna analys.

  Varje dag utför svenska män och kvinnor ovärderliga insatser för fred och demokrati runt om i världen. De gör det på uppdrag av Sveriges riksdag med FN-mandat och under ledning av antingen Nato eller FN och bidrar på det sättet till att stärka världssamfundet. Politiska beslut i Sverige påverkar våra svenska soldaters vardag på vitt skilda platser på jorden. Då ligger det på oss att ta debatten om dessa beslut i öppna forum och föra en konstruktiv dialog oss emellan.

  Grunden för en ansvarsfull och långsiktigt hållbar svensk försvarspolitik ligger i ökad förståelse för och en öppen dialog kring försvarsfrågor på hemmaplan – inte på andra sidan Atlanten.

  KERSTIN LUNDGREN (C)

  riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

  STAFFAN DANIELSSON (C)

  riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X