Sverige sjua i världen

Under strecket
Publicerad
Annons

De tio största länderna för buyout-investeringar 2001, angivet i miljarder dollar.

Land Investeringar
1 USA 23,3
2 Storbritannien 3,5
3 Frankrike 1,7
4 Japan 1,6
5 Tyskland 1,5
6 Österrike 0,9
7 Sverige 0,9
8 Italien 0,9
9 Korea 0,8
10 Nederländerna 0,8

Annons
Annons
Annons