Recension

ResebrevSverige sett från en hästskjuts

RESANDE LÄRARE På den poetiska prosans område överglänser Adolph Törneros ofta de samtida romantikerna Geijer och Tegnér. Framskumpande i vagn beskriver han landskapets växlingar i breven hem.

Under strecket
Publicerad
Annons

Man brukar inte räkna magister Adolph Törneros (1794–1839) till den svenska romantikens stormän, men han är otvivelaktigt en av dess mest älskvärda gestalter. På en oljemålning från 1830-talet ser han ut som en förvirrad och något närsynt fågelunge. Större delen av sitt korta ungkarlsliv tillbringade han i Uppsala som akademisk lärare i latin och sporadisk medlem av den litterära sällskapskrets där Geijer och Atterbom var beundrade salongslejon och Malla Silfverstolpe entusiastisk salongsdam.

Själv höll sig Törneros för det mesta diskret i bakgrunden men uppskattades av de andra romantikerna för sin lärdom, estetiska sensibilitet och briljanta formuleringskonst.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons