Annons

”Sverige saknar holistisk expertis”

Vi saknar experter som kan ge politikerna råd och perspektiv kring hur allt egentligen hänger samman, skriver debattören.
Vi saknar experter som kan ge politikerna råd och perspektiv kring hur allt egentligen hänger samman, skriver debattören. Foto: Tomas Oneborg

När vi hämtat oss från coronakrisen bör Sverige ta sig tid att bygga upp en betydligt mer holistisk expertis än den som i dagsläget finns att tillgå. Det skriver professor Per Högselius i en replik.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Jonas Hinnfors (SvD Debatt 23/3) har rätt i att viktiga politiska beslut, som nu under coronakrisen, inte skall överlämnas till ”experter” att fatta. Dessvärre går det inte att dra en skarp gräns mellan expertis och politik – de är sömlöst sammanflätade med varandra. Folkhälsomyndigheten, för att ta ett exempel, har som bekant i uppdrag att se till folkhälsan i stort, men måste därvid göra svåra avvägningar, från dag till dag, mellan vad myndighetens coronarelaterade expertis ser som optimalt och vad experter på andra hälsoområden anser nödvändigt att prioritera. Sådana avvägningar, som kan ta sig uttryck i regelrätt maktkamp, kan sägas vara i grunden politiska till sin natur – även om diskussionen alltså helt och hållet förs internt inom myndighetens väggar. Folkhälsomyndigheten är med andra ord – precis som många andra ”expertmyndigheter” (Energimyndigheten är ett annat exempel) – mer politisk än vad dess experter utåt vill ge sken av. Detta är helt naturligt, för det finns ingen vetenskaplig formel som kan leverera objektivt giltiga råd på den högt aggregerade nivån ”den svenska folkhälsan”.

Men det är inte bara expertisen som med nödvändighet är politisk. Politiker utnämner sig också, som vi har sett under de senaste veckorna, till experter. I flera länder har vi sett en tragisk utveckling – från vilken Sverige för närvarande förblir förskonat – där radikala beslut fattats på basis av inbillad kunskap och ofta helt på tvärs mot samstämda expertråd. Kanske är även detta en oundviklig utveckling i en tid där politik handlar om att visa dådkraft och blir till teater som utspelas på mediernas scen. Men det är skrämmande, milt uttryckt, att expertråd så lätt kan förkastas till förmån för irrationella, panikartade beslut.

Annons
Annons
Annons