Annons
X
Annons
X

Sverige räds inte hög risknivå

REPLIK | FREDSINSATSER

Sverige har en tradition av att verka för internationell fred och säkerhet. Att solidariskt ta ansvar för fred och säkerhet i vår omvärld gynnar också oss här hemma.

Sverige har ett stort engagemang inom FN:s samtliga områden; fred och säkerhet, utvecklingspolitik och mänskliga rättigheter. Vi har en lång tradition av stöd till FN och ett gott rykte i organisationen. Vi har ett betydande engagemang i FN som givare, partner och deltagare i viktiga forum. I finansiella termer är Sverige den sjätte största bidragsgivaren till FN-systemet.

Det faktum att Sverige deltar i EU-ledda och Nato-ledda insatser står inte i motsättning till vårt FN-engagemang. Det är FN:s säkerhetsråd som har gett mandat till och bett de regionala säkerhetsorganisationerna om hjälp med att leda vissa insatser. Just nu bidrar Sverige med knappt 500 personer utsända från Försvarsmakten i internationella insatser, varav 29 deltar i FN-ledda insatser, bland annat i Mali, Afghanistan, Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för närvarande 52 personer utsända i insatser till stöd för FN:s humanitära program, framför allt i Afrika och Mellanöstern. Varje enskild insats, varje kvinna och man som deltar och har deltagit i de svenska bidragen till internationella insatser förtjänar att uppmärksammas.

Annons
X

I juni medgav riksdagen att Sverige kunde delta med upp till 70 personer till FN:s insats i Mali (Minusma), inklusive ett transportflygplan. Bidraget är ett uttryck för det svenska stödet för FN och dess fredsfrämjande verksamhet. Att bidraget med transportflyg inte kan verkställas fullt ut ligger utanför Sveriges kontroll. Försvarsmakten står beredd att inleda verksamheten och just nu pågår ett arbete med att undersöka alternativa insatsområden för flygtransportresursen.

Regeringens målsättning med vårt deltagande i internationella insatser är att göra skillnad. Därför bidrar Sverige främst med kvalificerade resurser till internationella insatser, exempelvis logistikstöd och utbildning.

Påståendet
på SvD Brännpunkt 16/9 att Sverige prioriterar ofarliga uppgifter i syfte att undvika risker stämmer inte. Att göra ansvarsfulla bedömningar av risker är en viktig del i förberedelserna inför en insats. De senaste åren har Sverige efter noggranna bedömningar valt att engagera sig i kvalificerade operationer med hög hot- och risknivå såsom de FN-mandaterade insatserna i Libyen och Isaf i Afghanistan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I maj i år lämnade Försvarsberedningen sin omvärldsanalys ”Vägval i en globaliserad värld” till Försvarsministern. Försvarsberedningen understryker ett starkt stöd för FN och EU. Deltagande i FN-ledda insatser ska öka, samtidigt ska EU stärkas som säkerhetspolitisk aktör genom att utveckla förmågan till civila och militära krishanteringsinsatser.

  Genom åren har mer än 80000 svenskar gjort FN-tjänst. De kvinnor och män som deltar och har deltagit i internationella insatser – civila och militära – gör en viktig insats. Tillsammans gör vi det möjligt för Sverige att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld.

  SOFIA ARKELSTEN (M)

  ordförande utrikesutskottet

  CECILILA WIDEGREN (M)

  försvarsberedningens ordförande

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X