Annons
X
Annons
X

Sverige orättvisare enligt Ohly

Nyfattigdomen och de ökande löneskillnaderna mellan män och kvinnor var huvudlinjen när Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly på i sitt sommartal gick till skarpt angrepp mot alliansens politik. Partiet vill avsätta pengar för att komma åt löneskillnaderna mellan män och kvinnor i offentlig sektor.

– Att Sverige blivit orättvisare de senaste tre åren är ställt utom allt tvivel. Samtidigt som antalet fattiga ökat har den rikaste tiondelen av befolkningen haft en köpfest utan like, framhöll han.

Lars Ohly hänvisade i sitt sommartal i Gnesta bland annat till en ny analys från Riksdagens utredningstjänst. Den visar att 57 procent av de samlade skattesänkningarna gått till män och 43 procent till kvinnor.

– Sedan 2006 har den årliga inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ökat med 12 800 kronor, mer än tusen kronor i månaden.

Annons
X

Eftersom kvinnor oftare är deltidsarbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga drabbas de extra hårt av de ökande klyftorna, betonade han.

Han angrep också nedskärningarna inom den offentliga sektorn som enligt Vänsterpartiets uppfattning slagit särskilt hårt mot kvinnorna

– Omsorgsansvaret har flyttats över på anhöriga, i praktiken på kvinnor, makor eller döttrar.

Lars Ohly säger till SvD att han vill avsätta särskilda pengar för att komma åt löneskillnaderna inom den offentliga sektorn och att han vill bygga ut välfärden för att komma bort från det tvång många upplever att själva behöva vårda sina anhöriga. Han anser inte att det tillfälliga stöd på 7 miljarder kronor till kommunerna regeringen nyligen beslutat om för 2010 räcker för att förhindra fortsatta personalnedskärningar.

Vänsterpartiet vill istället höja och
i ndexreglera statsbidragen, det vill säga höjaanslageni takt med inflation och kostnadsstegringar.Men än så länge har partiet inte kommit överens med S och Mp, varken om nivån på statsbidragen eller om indexregleringen.

– En arbetslöshet på över 10 procent utsätter vårt välfärdssystem för enorma påfrestningar. Jag tror våra samarbetsparters kommer att inse att vi måste revidera vårt ursprungsförslag, säger han.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X