Sverige mer sårbart utan värnplikt

VÄRNPLIKTSFRIA SVERIGE Ett år har gått sedan värnplikten avskaffades. Satsningen på ett yrkesförsvar med utlandsuppdrag som sin främsta uppgift riskerar att bli en i raden av dyrbara försvarspolitiska dikeskörningar, skriver Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Under strecket
Publicerad

Rekryt Joakim Köhler monterar upp måltavlorna på skjutbanan vid Berga.

Foto: YVONNE ÅSELL
Annons

ed beslutet av vårriksdagen 2010 att låta värnplikten och civilplikten vara vilande togs det sista steget i en lång process för att modifiera och till sist i grunden förändra principerna för försvarets personalförsörjning. Värnplikten som institution var därmed i praktiken borta och ersattes av ett system med anställda soldater och sjömän.

Från regeringen betonades visserligen gång på gång att det inte var fråga om en övergång till ett yrkesförsvar utan om en effektivisering och liberalisering där plikt ersattes av frivillighet, men detta handlade mera om politisk retorik än om en adekvat beskrivning.

Annons
Annons
Annons