X
Annons
X

Sverige mer sårbart utan värnplikt

VÄRNPLIKTSFRIA SVERIGE Ett år har gått sedan värnplikten avskaffades. Satsningen på ett yrkesförsvar med utlandsuppdrag som sin främsta uppgift riskerar att bli en i raden av dyrbara försvarspolitiska dikeskörningar, skriver Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Rekryt Joakim Köhler monterar upp måltavlorna på skjutbanan vid Berga.
Rekryt Joakim Köhler monterar upp måltavlorna på skjutbanan vid Berga. Foto: YVONNE ÅSELL

ed beslutet av vårriksdagen 2010 att låta värnplikten och civilplikten vara vilande togs det sista steget i en lång process för att modifiera och till sist i grunden förändra principerna för försvarets personalförsörjning. Värnplikten som institution var därmed i praktiken borta och ersattes av ett system med anställda soldater och sjömän.

Rekryt Joakim Köhler monterar upp måltavlorna på skjutbanan vid Berga.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X