X
Annons
X

Sverige måste våga stå upp för Östersjön

Sverige har tappat sin ledande roll i Östersjöns miljöarbete. Det är dags att återta den, skriver Birgitta Dahl, före detta miljöminister (S).

Havet – vattnet – är en spegel av vår livsstil. Den bild vi ser i Östersjön är skrämmande – och uppfordrande.

Konsekvenserna av ett övergött hav ger återverkningar på hela Östersjöregionen både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Jag har länge arbetat med frågor som rör Östersjöns återställande och ser att vi nu står vid ett vägskäl. För att Sverige återigen ska ta på sig en ledande roll i denna fråga krävs att statsminister Fredrik Reinfeldt engagerar hela sin regering men också bjuder in till ett högnivåmöte i regionen, så som Ingvar Carlsson gjorde 1990 – och det är ett arbete som brådskar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X