Annons

”Sverige måste ställa krav på EU om läkemedel”

Johan Wallér.
Johan Wallér. Foto: Pressbild
Publicerad

Apoteken välkomnar att den svenska läkemedelsindustrin (LIF) vill se ett införande av miljöbedömning när staten köper in antibiotika, vilket de tar upp i en debattartikel i SvD. Men för att lyckas med detta har även läkemedelsbolagen en läxa att göra genom att visa större intresse av att redovisa sina miljöutsläpp.

Vi delar LIF:s uppfattning att Tandvårds- och läkemedelsförmånsveket (TLV) bör få i uppdrag att inkludera miljöpåverkan som en av flera kriterier för val av läkemedel i förmånssystemet. Hur en bedömningsmodell som tar hänsyn till miljöpåverkan ska formuleras har diskuterats under lång tid inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, men utan nämnbara resultat. Det beror delvis på att läkemedelsbolagen inte redovisar sitt hållbarhetsarbete i tillräcklig omfattning. Ska Sverige vara ledande inom hållbarhet och miljö måste vi börja agera.

Annons
Annons
Annons