Annons

”Sverige måste påverka det tysk-franska samarbetet”

Sverige har länge legat i kölvattnet bakom den brittiska tankern i EU. Men när en tysk-fransk samsyn nu får större betydelse behöver Sverige lära sig att påverka denna, skriver Katarina Engberg, senior rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier.

Under strecket
Publicerad

Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron.

Foto: SvD, AP Bild 1 av 2

Katarina Engberg.

Foto: Mattias Bardå Bild 2 av 2

Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron.

Foto: SvD, AP Bild 1 av 1
Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron.
Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron. Foto: SvD, AP

Bakom den kaotiska brexitprocessen formerar sig ett tysk-franskt samarbete i flera grundläggande EU-frågor: utveckling av bankunionen, fördjupat försvarssamarbete, framtagandet av en industristrategi, för att nämna några. Det är lätt att avfärda detta samarbete som svårgenomförbart med tanke på Frankrikes och Tysklands skilda synsätt i viktiga avseenden. Eller rentav problematiskt då det förstärker de stora ländernas makt. Men ett sådant defensivt förhållningssätt står i vägen för en djupare förståelse för den tysk-franska samsyn som växer fram i för Sverige viktiga frågor. Här gäller det att komma i kapp och komplettera den anglosaxiska orienteringen med kunskap om det kontinentala Europas politik. Och att förhindra att vi går ner i spagat om intressena divergerar.

Annons
Annons
Annons