X
Annons
X

”Sverige måste påverka det tysk-franska samarbetet”

Sverige har länge legat i kölvattnet bakom den brittiska tankern i EU. Men när en tysk-fransk samsyn nu får större betydelse behöver Sverige lära sig att påverka denna, skriver Katarina Engberg, senior rådgivare vid Svenska institutet för europapolitiska studier.

Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron.
Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron. Foto: SvD, AP

Bakom den kaotiska brexitprocessen formerar sig ett tysk-franskt samarbete i flera grundläggande EU-frågor: utveckling av bankunionen, fördjupat försvarssamarbete, framtagandet av en industristrategi, för att nämna några. Det är lätt att avfärda detta samarbete som svårgenomförbart med tanke på Frankrikes och Tysklands skilda synsätt i viktiga avseenden. Eller rentav problematiskt då det förstärker de stora ländernas makt. Men ett sådant defensivt förhållningssätt står i vägen för en djupare förståelse för den tysk-franska samsyn som växer fram i för Sverige viktiga frågor. Här gäller det att komma i kapp och komplettera den anglosaxiska orienteringen med kunskap om det kontinentala Europas politik. Och att förhindra att vi går ner i spagat om intressena divergerar.

Sverige behöver tidigt ta sig in i de tysk-franska överläggningarna som formar EU-politiken, menar debattören. På bild Stefan Löfven, Angela Merkel och Emmanuel Macron.

Foto: SvD, AP Bild 1 av 2

Katarina Engberg.

Foto: Mattias Bardå Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X