X
Annons
X

”Sverige måste på allvar ta tag i integrationen”

Den förra regeringen misslyckades med integrationen och den nuvarande ser ut att göra detsamma. Regeringens huvudspår nu förefaller vara utbildning. Det är i sig lovvärt, men faktum är att 153 000 personer förgäves sökte arbete i december, skriver nationalekonomen Alexander Nilson.

Sverige har allvarliga problem med en arbetsmarknad där utrikes födda har mycket svårt att få jobb, skriver artikelförfattaren, och efterlyser politisk handlingskraft.
Sverige har allvarliga problem med en arbetsmarknad där utrikes födda har mycket svårt att få jobb, skriver artikelförfattaren, och efterlyser politisk handlingskraft. Foto: Pi Frisk

Idag har Sverige cirka 153 000 arbetslösa födda i ett annat land. Arbetslösheten bland de som invandrat är hög, medan den är jämförelsevis låg för inrikes födda (15,2 respektive 4,6 procent, SCB dec 2015). Arbetslösheten i sig, men också skillnaden i arbetslöshet (10,6 procentenheter) skapar stora spänningar i samhället. Antalet arbetslösa kommer dessutom öka 2016 och 2017 när de som sökte asyl under 2015 får möjlighet att söka arbete.

Sverige har allvarliga problem med en arbetsmarknad där utrikes födda har mycket svårt att få jobb, skriver artikelförfattaren, och efterlyser politisk handlingskraft.

Foto: Pi Frisk Bild 1 av 2

Alexander Nilson

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X