”Sverige måste på allvar ta tag i integrationen”

Sverige har allvarliga problem med en arbetsmarknad där utrikes födda har mycket svårt att få jobb, skriver artikelförfattaren, och efterlyser politisk handlingskraft.
Sverige har allvarliga problem med en arbetsmarknad där utrikes födda har mycket svårt att få jobb, skriver artikelförfattaren, och efterlyser politisk handlingskraft. Foto: Pi Frisk

Den förra regeringen misslyckades med integrationen och den nuvarande ser ut att göra detsamma. Regeringens huvudspår nu förefaller vara utbildning. Det är i sig lovvärt, men faktum är att 153 000 personer förgäves sökte arbete i december, skriver nationalekonomen Alexander Nilson.

Under strecket
Publicerad

Alexander Nilson

Foto: Privat
Annons

Idag har Sverige cirka 153 000 arbetslösa födda i ett annat land. Arbetslösheten bland de som invandrat är hög, medan den är jämförelsevis låg för inrikes födda (15,2 respektive 4,6 procent, SCB dec 2015). Arbetslösheten i sig, men också skillnaden i arbetslöshet (10,6 procentenheter) skapar stora spänningar i samhället. Antalet arbetslösa kommer dessutom öka 2016 och 2017 när de som sökte asyl under 2015 får möjlighet att söka arbete.

I Tyskland är läget väsentligt annorlunda. Där var skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda 3,3 procentenheter 2014 (7,8 respektive 4,5 procent). Förbundskansler Angela Merkel har också många gånger kommenterat asylinvandringen till Tyskland med orden, vi fixar det (”Wir schaffen das”). När det gäller integrationen av utlandsfödda på den tyska arbetsmarknaden har hon fog för det. Den fungerar väsentligt bättre än i Sverige. Från samma utgångsläge 2005 har vi gått olika vägar.

Annons
Annons
Annons