Annons

Sverige måste lyssna på kritiken från FN

I Sverige saknar barn det skydd mot kommersiell sexuell exploatering som vi kanske tror är självskrivet. Det är dags att skärpa lagstiftningen, skriver medlemmarna i Ecpat Sveriges råd.

Under strecket
Publicerad

I förra veckan kom FN:s Barnrättskommittés rapport om hur Sverige lever upp till Barnkonventionens tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. I år har kommittén för första gången specifikt granskat Sveriges tillämpning av tilläggsprotokollet. Detta juridiskt bindande dokument, som Sverige har ratificerat, innehåller förstärkta rättigheter för barn att inte utnyttjas i barnsexhandel.

Tilläggsprotokollet är ett av Ecpat Sveriges viktigaste utgångspunkter i arbetet mot barnsexhandel. Efter att regeringen lämnat in sin redogörelse till FN:s Barnrättskommitté om hur tilläggsprotokollet implementerats i Sverige har Ecpat Sverige utnyttjat möjligheten att skriva en alternativ rapport där vi anger de åtgärder som kvarstår att genomföra. Ecpat har även deltagit vid en hearing med kommittén för att diskutera de åtgärder vi föreslagit samt deltagit vid kommitténs hearing med regeringen den 4 oktober.

Annons
Annons
Annons