”Sverige måste hantera patent snabbare”

Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij och Anna Horn skriver att teknikföretagen i Sverige är viktiga för tillväxt och välfärd, och att de är beroende av möjligheten att använda patent.
Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij och Anna Horn skriver att teknikföretagen i Sverige är viktiga för tillväxt och välfärd, och att de är beroende av möjligheten att använda patent. Foto: Erik Cronberg

Rätten till patent måste fungera bra och
effektivt för att företag ska kunna växa. En jämförelse med andra länder visar att Sverige har få mål, höga kostnader och lång
handläggningstid, skriver professorer vid Ratio.

Publicerad
Annons

Sverige är beroende av teknikföretag och de är i sin tur beroende av möjligheter att använda patent. Med ett jämförelsevis litet antal mål, höga rättegångskostnader och långa handläggningstider kan man fråga sig hur väl Sverige kommer att stå sig som patentjurisdiktion i framtiden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons