Annons
X
Annons
X

Sverige kvar i den absoluta toppen

Förra gången jag gjorde en sammanställning av världens mest citerade och trovärdiga rankningslistor hamnade Sverige allra högst. Nu ramlar vi ner till andra plats, skriver Bo Ekman, Tällberg Foundation.

Danmark gick om Sverige och tog över förstaplatsen.
Danmark gick om Sverige och tog över förstaplatsen. Foto: KLAS ANDERSSON/TT

BRÄNNPUNKT | RANKNING

SD vill besegra de idéer som förde Sverige
till att bli ett internationellt föredöme.
Bo Ekman

Just nu pågår en överbudspolitik om hur illa ställt det är i Sverige. Konstigt. Det stämmer definitivt inte med de viktigaste rankningslistornas bild av landets ställning i jämförelse med andra länder.

När jag försöker objektivisera frågeställningen om hur Sverige har utvecklats och gör ifrån sig i förhållande till andra nationer förblir svaret: Mycket bra, fortsatt mycket bra. Sverige ligger i den absoluta toppen.

Annons
X

**Förra gången **jag gjorde en sammanställning av världens mest citerade och trovärdiga rankningslistor hamnade Sverige allra högst. Nu ramlar vi ner till plats nummer två. Skälet är Pisaundersökningen, som givit en bild av den svenska skolans kräftgång. Tätplatsen har övertagits av Danmark. Därefter kommer det land som inte ville köpa svenska Jas-plan, Schweiz, och därefter Norge och Finland. Island har dansat ner till 15:e plats på grund av sin nationella misshushållning, men kravlar sig nog snart upp igen. Alltså Norden ligger fortsatt i topp.

Undersökningens metodik är enkel. Jag, tillsammans med min medarbetare Linn Austen, har valt ut 16 internationella rankningslistor från olika områden som mänsklig utveckling, demokrati, företagsamhet, ekonomisk tillväxt, miljöutveckling, utbildning, demokrati, jämställdhet, konkurrenskraft, forskning och utveckling, investeringar i maskiner och kunskap. Listorna är producerade antingen av internationella eller akademiska institutioner. Ingen av listorna är producerad i Skandinavien.

Den här typen av sammanställning har gjorts två gånger tidigare, 2007 och 2010.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vidstående tabell redovisar de länder som har de bästa sammanvägda platssiffrorna, liksom platssiffrorna för ett urval av ledande nationer. I ljuset av detta material framstår den pågående svenska valdebatten som perspektivlös, ja provinsiell.

  De flesta länder som ligger tio-i-topp återfinns i norra Europa, men också Australien, Nya Zeeland och Kanada. Däremot finns inte de militära stormakterna, till exempel USA, Ryssland, Kina. Inte heller Indien, Brasilien och Japan. Även Hongkong, Singapore, Saudiarabien saknar den sociala och demografiska mognad som krävs för att nå toppen.

  **Den nordiska modellen, **som i undersökningen framstår som det vinnande konceptet, har utvecklats under många århundraden av en kombination av medveten samhällsutveckling och lyckliga omständigheter.

  Det är naivt och historielöst att tro att länder som till exempel Egypten, Sudan eller Irak ”över natten”, som genom ett trollslag (”arabisk vår”) skulle bli till länder liknande de nordiska. Demokrati tar tid.

  Det kommer också att ta mycket lång tid att nå den politiska mognad som krävs för att lösa globala problemkomplex som klimat, miljö, energi, jobb, utbildning, välfärd och teknologiutveckling. Vi globaliserar därför att det tjänar våra syften. Men vi synes ändå gräva oss allt djupare ner i föreställningen att problemen kan (och ska) lösas på nationell nivå. I den riktningen pekar den politiska utvecklingen i EU, Europa, USA och Kina, FN och dess säkerhetsråd. Därtill ska fogas att också på nationell nivå ökar den politiska fragmenteringen – ett kanske mer politiskt moderiktigt uttryck är mångfalden. Länderna blir alltså mer svårstyrda.

  I Sverige är tendensen från ”statsbärande” partibildningar till en uppmarsch av få-frågepartier. Regeringsalliansen är i dag en lösare sammanslutning än när den tillträdde.

  **De rödgröna partierna **seglar mot ett utomordentligt svårstyrt pastorat i händelse av valvinst. Tungan på vågen blir troligen Sverigedemokraterna. De vill inte vara med i Europa, inte i världen. De vill heller inte att världen ska komma hit.

  Sverigedemokraterna är politikens svar på retrotrenden. De vill besegra de idéer om solidaritet, rättvisa och reformistiska krafter som förde Sverige till att bli ett internationellt föredöme.

  Den här typen av index och mätningar betonar skillnader och enskildheter. Men i verkligheten växer ömsesidighet och beroende. Mänsklig aktivitet globaliseras men den politiska skötseln fragmenteras i takt med föreställningen att oberoende är stark. Den styrka som är eftersträvansvärd är den makt – personlig eller konstitutionell – som förenar ömsesidighet med integritet och solidaritet.

  BO EKMAN

  Chairman Emeritus, Tällberg Foundation
   

  Annons
  Annons
  X

  Danmark gick om Sverige och tog över förstaplatsen.

  Foto: KLAS ANDERSSON/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X