Annons
X
Annons
X

Sverige köper 40-60 Jas Gripen

Sverige har slutit ett partnerskap med Schweiz om anskaffning av nästa generations Jas Gripen. För Sveriges del handlar det om 40-60 nya plan. Försvarsmaktens anslag ökas därför med 300 miljoner i höstbudgeten. Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga och viktigt för jobben, skriver Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C) och Göran Hägglund (KD).

Saab JAS 39 Gripen.
Saab JAS 39 Gripen.

BRÄNNPUNKT | FÖRSVAR

Med det här beslutet skingrar vi också den osäkerhet som funnits gällande vår förmåga att finansiera vårt försvar.
Alliansledarna

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld kräver att Sverige har ett försvar redo både till att skydda svenskt territorium och för deltagande i internationella insatser. Det ställer krav på en försvarsmakt med förmågor att möta olika typer av utmaningar, och inte minst ett luftförsvar som är respekt- och förtroendeingivande.

Historiskt har Sverige valt att utveckla egna stridsflygplan och är ett av få länder i världen som kan göra det. Med några tiotals års mellanrum har staten beslutat att utveckla och anskaffa nya modeller. Det första beslutet om utveckling av dagens Jas Gripen togs 1982. Sedan dess har beslut om anskaffning och uppgradering av Jas tagits i flera steg. I dag är Jas Gripen ett av världens modernaste stridsflygplan. Men utan fortsatt utveckling halkar vår förmåga till luftförsvar efter.

Annons
X

De tekniska framstegen blir allt fler och mer avgörande. Därför måste vi gå vidare och fatta beslut om framtidens stridsflyg. Givet kostnaderna förknippade med moderna försvarsmaterielsystem måste vi ständigt söka samordningsvinster. Försvarsmakten har i sina underlag till regeringen varit tydlig med att ett förmågelyft av Jas förutsätter att det finns ett partnerland att dela kostnader för anskaffning, drift, underhåll och uppgradering under hela systemets livscykel.

Sverige har nu kommit överens med Schweiz om anskaffning av nästa generations Jas Gripen. Våra två länder delar krav på hög prestanda i relation till rimlig kostnad och vi ser goda möjligheter till samordningsvinster. Partnerskapet med Schweiz innebär att vi tillsammans kan anskaffa och driva ett kvalificerat stridsflygsystem till en lägre kostnad än vad vi hade tvingats betala om Sverige i stället anskaffat ensam. Det omfattar exempelvis utbildning av piloter och tekniker, underhållskostnader och kostnader för framtida uppgraderingar.

Ett alternativ vore att köpa in flygplan från annat land. Denna möjlighet har analyserats. Analysen visar att det som är mest effektivt ur flera aspekter är att tillsammans med Schweiz anskaffa nästa generations Jas Gripen. Vi får därmed ett av världens mest moderna stridsflygplan till ett bra pris.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I budgetpropositionen för 2013 kommer regeringen därför att föreslå att Försvarsmaktens anslag ökar med 300 miljoner kronor 2013 och 2014. För åren därefter föreslås en årlig anslagsökning om 200 miljoner kronor. Tillsammans med redan avsatta medel skapas utrymme för anskaffning av 40-60 Jas Gripen för Sveriges del. Det blir därmed en betydande kraft i den svenska försvarsförmågan. Schweiz avser att köpa 22 Jas. Systemet beräknas vara operativt i Sverige från och med 2023 och under en period av minst 20 år.

  Inför höstbudgeten är vår utgångspunkt att vi ska ta fortsatt ansvar för Sverige i en orolig tid, med angelägna investeringar i bland annat infrastruktur och forskning, inom ramen för en hållbar ekonomisk politik med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

  Beslutet är nödvändigt för vår försvarsförmåga, men också positivt för svenska jobb, svensk export och svensk forskning och utveckling. Försvarsindustrin, inklusive underleverantörer, sysselsätter dessutom i dag upp emot 100 000 personer i Sverige. Produktion sker på ett 70-tal orter i Sverige, bland annat i Linköping, Karlskrona, Karlskoga och Örnsköldsvik.

  Sveriges välfärdsambitioner är beroende av att vi har en stark och konkurrenskraftig industri, som erbjuder avancerade produkter och tjänster till omvärlden. Vår ställning som en liten, öppen och exportberoende ekonomi på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt världsmarknad ställer krav på svenska företag att ständigt hitta nya innovationer och marknader.

  Utvecklingen av svenskt stridsflyg har inneburit mycket för svensk forskning. Forskningen har gett upphov till kontinuerlig teknikutveckling och innovationer som idag har civila tillämpningsområden. Vidareutvecklingen av Jas blir särskilt viktig för svensk strategisk forskningskompetens och spjutspetsteknologi. Sverige kommer fortsatt att vara ett av få länder i världen med kapacitet och kunnande för produktion av kvalificerade stridsflygplan.

  Med det här beslutet skingrar vi också den osäkerhet som funnits gällande vår förmåga att finansiera vårt försvar. Det har spekulerats i att kostnaderna för att anskaffa nästa generations Jas Gripen skulle försvåra finansieringen av andra försvarsgrenar. Så blir det inte. Vi kan anskaffa 40-60 plan utan att det sker på bekostnad av övriga delar av försvaret. Därmed skapar vi förutsättningar för att fortsatt ha ett försvar i balans.

  Alliansregeringen tar ansvar för den långsiktiga finansieringen av svenskt försvar och säkerställer vårt framtida luftförsvar. Samtidigt stärker vi förutsättningarna för jobb och tillväxt i Sverige. Vi skapar arbetstillfällen i svensk industri samtidigt som de positiva effekterna för forskning, utveckling och innovation, inte minst inom civila områden, är betydande. Nu har vi ett partnerland som ger oss en unik möjlighet att göra ett nödvändigt förmågelyft.

  FREDRIK REINFELDT (M)

  statsminister

  JAN BJÖRKLUND (FP)

  utbildningsminister

  ANNIE LÖÖF (C)

  näringsminister

  GÖRAN HÄGGLUND (KD)

  socialminister

  Annons
  Annons
  X

  Saab JAS 39 Gripen.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X