Annons

Sverige klarar sig bättre

BRYSSEL Även Sverige drabbas i år av kraftigt sjunkande bruttonationalprodukt (BNP) på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Sverige kommer dock något lindrigare undan än EU som helhet.

Under strecket
Publicerad

Den väntade återhämtningen i Sverige nästa år blir snabbare än genomsnittet för unionen. Det framgår av det särskilda avsnittet om Sverige i den interimsprognos som presenterades av EU-kommissionen i går i Bryssel.

Sveriges sammanlagda produktion av varor och tjänster (BNP) väntas i år minska med 1,4 procent, jämfört med minus 1,8 för EU som helhet. År 2010 kommer den svenska tillväxten tillbaka och väntas bli 1,2 procent, jämfört med 0,5 för hela EU. Tillväxten förra året uppskattas till magra 0,5 procent.

Annons
Annons
Annons