Annons
X
Annons
X

Sverige kan påverka antalet asylsökande

Migrations- och integrationsfrågan har diskuterats flitigt på senare tid. Tyvärr finns det bara två alternativ. Antingen är man för öppna gränser eller så vill man att gränserna stängs. Något mellanting tycks vara omöjligt, skriver Sedat Dogru (M).

BRÄNNPUNKT | INVANDRINGSPOLITIK

Det går visst att påverka både antalet asylsökande och konsekvenserna i vårt samhälle.
Sedat Dogru

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund försökte innan jul föra fram nya tankar som skulle kunna bryta låsningen. Andra opinionsbildare har stämt in i att det behövs en ny politik.

Inom mitt eget parti, Moderaterna, verkar läget oklart. Elisabeth Svantesson, som leder partiets nya arbetsgrupp på området, uttrycker att den migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet fortfarande gäller. Samtidigt säger Hanif Bali, som sitter i samma grupp, tvärtom att den är överspelad.

Annons
X

Svaret borde egentligen vara självklart. Den politiska situationen är annorlunda idag. Miljöpartiet sitter i den regering som vi ska opponera emot. Vi kan inte vara bundna av gamla beslut.

I sak har överenskommelsen fått flera negativa konsekvenser. Vi har idag ett extremt asyltryck på Sverige och kommunerna är på väg att helt tappa förtroendet för rikspolitikernas förmåga att hantera situationen.

Därför är det bekymmersamt att läsa intervjun med Elisabeth Svantesson. Enligt henne är integrationen den stora utmaningen. Mer jobb och utbildning för att bättre komma in i vårt samhälle. Asylprocessen och dess följder kan däremot inte påverkas, menar hon.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Där har hon fel. Det går visst att påverka både antalet asylsökande och konsekvenserna i vårt samhälle.

  Att söka asyl är en mänsklig rättighet, absolut. Men att beviljas asyl är inte det. En asylprövning som, till skillnad från idag, verkligen försöker utreda vad som är rätt och fel och som inte behandlar den asylsökande som en socialhjälpstagare bör vara inriktningen för en ny flyktingpolitik.

  En konkret första förändring är ett krav på att den som kommer till Sverige ska ha korrekta ID-handlingar. Självklart kan handlingar saknas av giltiga skäl, men då bör den asylsökande förklara det och göra allt denne kan för att identiteten ska kunna fastställas. Den som inte medverkar i en sådan utredning kan inte heller räkna med att få sin asyl beviljad.

  **Genom identifiering **kan asylskälen sedan bedömas bättre än idag. Asylprövningen bör alltid ske utifrån individens situation och inte vilken folkgrupp eller nationalitet denne antas höra till. Utgångspunkten ska vara att ge temporära uppehållstillstånd de första tre åren. När skyddsbehovet inte längre finns för den asylsökande görs en ny prövning och om den asylsökande har egen försörjning kan permanenta uppehållstillstånd beviljas.

  För det andra är det helt orimligt att Sverige alltid godtas som första asylland när människor flyr från krig och förföljelse i Mellanöstern eller Afrika. Det inser alla att om en asylsökande tar sig ända upp till Sverige är resan både organiserad och väldigt kostsam. Flyktingsmugglare tar tiotusentals kronor för den som vill komma till vårt land. Detta är en cynisk hantering och ofta förenad med direkt livsfara. Svenska myndigheter ska inte tillåtas blunda för denna kriminella verksamhet.

  Principen om första asylland är inte en regel mot de asylsökande, utan ett internationellt avtal för att alla länder ska ta sitt ansvar. Därför måste en strikt tillämpning av Dublin-konventionen vara naturlig i det svenska flyktingmottagandet.

  Dessa två grundläggande principer - identifiering och första asylland - förändrar på intet sätt Sveriges position som ett humant och rättssäkert land. Ändå skulle följden bli en drastisk nedgång i antalet beviljade asylfall i Sverige. Trycket ute i kommunerna skulle lätta och de kriminella människosmugglarna få betydligt mindre inkomster. Att låta nuvarande ordning bestå är på många sätt ansvarslöst.

  SEDAT DOGRU (M)

  tidigare riksdagsledamot, idag företagare och kommunpolitiker i Haninge

  Mer debatt om Moderaterna:

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X