Annons

”Sverige kan nå målet om förnybar el snabbare”

Av och till ställs frågan om målet om 100 procent förnybar el till 2040 är realistiskt. Vi menar att det inte är bara realistiskt, utan med den mycket snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen vi nu ser inom hela energiområdet kan det till och med gå snabbare, skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson.

Under strecket
Publicerad

2016 var ett historiskt år för svensk energipolitik. Trettio år av politisk oenighet kring energipolitiken är över. Nu har vi en bred, blocköverskridande energiuppgörelse. Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar el till 2040. Vi har skapat långsiktiga förutsättningar för ökad kärnsäkerhet, moderna miljökrav inom vattenkraften, småskalig elproduktion och långsiktiga investeringar i elnät. Ett nytt mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 höjer också takten i arbetet med energieffektivisering.

Resultatet av fempartiöverenskommelsen kring energipolitiken av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har just presenterats i Energikommissionens slutbetänkande ”Kraftsamling för framtidens energi”. Betänkandet skickas nu ut på remiss och nu inleds ett intensivt arbete med att genomföra alla förslagen. Målet är att överenskommelsens förslag ska behandlas i riksdagen innan valet 2018.

Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP)

Foto: Linus Sundahl-Djerf, Fredrik Hjerling Bild 1 av 3
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 3

Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP)

Foto: Linus Sundahl-Djerf, Fredrik Hjerling Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons