Annons

”Sverige kan göra mer för avspänning i Europa”

Sverige kan genomföra praktiska åtgärder för att minska risken för incidenter i Östersjöområdet, skriver debattörerna. Bild från Natoövningen Baltops 2019.
Sverige kan genomföra praktiska åtgärder för att minska risken för incidenter i Östersjöområdet, skriver debattörerna. Bild från Natoövningen Baltops 2019. Foto: Carsten Rehder/AP

Den risk som finns för freden är att spänningen mellan USA och Ryssland av missförstånd eller annan orsak skulle utlösa militära incidenter. Sverige bör inrikta sin utrikes- och säkerhetspolitik på att söka minska den rådande spänningen, skriver Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

Under strecket
Publicerad

Hans Blix, Rolf Ekéus och Sven Hirdman.

Foto: Anders Wiklund/TT, Patrik C Österberg/TT, Frankie Fouganthin

Dagens svenska säkerhetspolitik utgår från att ryssen kommer, snarare förr än senare. Enligt Försvarsberedningen har det säkerhetspolitiska läget försämrats i Sveriges närområde och i Europa. Som huvudorsak framhålls Rysslands agerande. Beredningens slutsats är att ett (ryskt) väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Det svenska territorialförsvaret rustas upp, vilket är välbehövligt. Sveriges militära samarbete med Nato och USA har kraftigt stärkts, inte minst i form av krigsövningar. I höstas deltog Sverige i den stora Natoövningen Trident Juncture i Nordnorge, som utgick från att ett krig utbrutit med Ryssland på Nordkalotten.

Annons
Annons
Annons