X
Annons
X

”Sverige kan bli utan nya ledamöter efter brexit”

Brexit ställer EU:s medlemsländer och EU:s institutioner inför dramatiska utmaningar men den svenska regeringen sover. Medan andra länder redan har börjat lobba för resultat de anser önskvärda har regeringen inte ens fört fram sin åsikt i frågorna. Exempelvis i en av de extremt viktiga frågan om EU-parlamentets framtida sammansättning, skriver Jasenko Selimovic (L).

Jasenko Selimovic (L)
Jasenko Selimovic (L) Foto: Cecilia Klintö/TT

Storleken av EU-parlamentet kommer förändras när Storbritannien väl lämnar EU men hur resultatet kommer bli är frågan som nu diskuteras. Vissa förespråkar att man reducerar parlamentet motsvarande det antal ledamöter som Storbritannien besitter (73), andra önskar fördela bara ett visst antal att dessa platser till de resterande medlemsstaterna, medan tredje talar för att alla de platser som Storbritannien har skall fördelas till de andra 27 medlemsländer. Detta är för Sverige extremt viktiga frågor vilka vi bör kämpa att påverka.  

Jasenko Selimovic (L)

Foto: Cecilia Klintö/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X