Annons
X
Annons
X

Sverige i bottenligan när det gäller entreprenörskap

Sverige rankas på 47:e plats bland de 59 som ingår i årets GEM-undersökning när det gäller entreprenörskap. Det stora sorgebarnet är innovationskapaciteten där Sverige placerar sig i bottenskiktet. Om Sverige ska lyfta måste högsta politiska nivå och inte minst finansdepartementets ledning ta till sig entreprenörskapets betydelse, skriver Pontus Braunerhjelm och Ulrika Stuart Hamilton, Entreprenörskapsforum.

Världens unga företag är avgörande för sysselsättningen. Omkring 250 miljoner människor driver företag i tidiga skeden och av dessa planerar 63 miljoner att anställa åtminstone fem personer de närmaste fem åren, medan 27 miljoner bedömer att de kommer att anställa minst 20 personer. Det visar den senaste studien från det internationella forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM), som bl a innehåller den mest genomgripande jämförelsen av entreprenöriell aktivitet och ramvillkor för ett stort antal länder.

För Sveriges del presenteras i dag den första nationella rapporten på tio år. Bland samtliga länder rankas Sverige på 47:e plats bland de 59 som ingår i årets undersökning när det gäller entreprenörskap, och på 14:e plats jämfört med övriga industriländer (22 stycken).

Sedan 2006 kan visserligen en svag ökning skönjas för Sveriges del i TEA-index, som beskriver total entreprenöriell aktivitet, något som främst förklaras av ökat entreprenörskap bland kvinnor.

Annons
X

Men i jämförelse med Norden och andra små EU-länder uppvisar Sverige en lägre nivå av såväl nystartade som unga företag (mellan tre månader och 3½ år).

Ett betydande antal svenskar – avsevärt fler än i andra jämförbara länder – anser att det finns möjligheter att starta potentiellt lönsamma företag i deras närområde. Trots detta har ingen nämnvärd ökning skett.

Samtidigt uppger 30 procent att de avstår från att starta företag på grund av rädsla för att misslyckas och de konsekvenser ett misslyckande för med sig. Detta tyder på att ramvillkoren för företagande behöver stärkas och att någon entreprenörsdriven norm ännu inte etablerats i Sverige.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den internationella jämförelsen illustrerar också att entreprenörskap inte endast påverkar ekonomin genom fler företagare: det är minst lika viktigt att studera kvalitativa skillnader, som till exempel företagens tillväxt, innovationsgrad och internationalisering. Beträffande sysselsättningstillväxten under de närmaste fem åren är svenska företag förhållandevis optimistiska, en dryg tredjedel förväntar sig att öka anställningarna. Däremot är de få unga svenska företag som har någon utlandsförsäljning att tala om, vilket är oroväckande eftersom globaliseringen leder till krympande inhemska marknader och ställer krav på en större utlandsförsäljning.

  Det stora sorgebarnet är dock innovationskapaciteten där Sverige placerar sig i bottenskiktet och långt efter till exempel övriga nordiska länder.

  När det gäller etablerade företagare, det vill säga de som haft företag i mer än 3½ år, har utvecklingen varit relativt stabil i Sverige med små variationer under den senaste tioårsperioden. Våra nordiska grannländer, andra små EU-länder, USA och Kina placerar sig dock betydligt högre än Sverige också i detta avseende, med undantag av de fem stora EU-länderna.

  GEM-jämförelsen mellan länder och över tid kan ge insikter för en ekonomisk politik inriktad på att underlätta och främja entreprenöriell aktivitet. För Sveriges vidkommande är det paradoxalt att vi ligger högt när det gäller den bedömda förmågan att starta och driva företag liksom identifierade möjligheter till lönsamt företagande, samtidigt som det faktiska nyföretagandet är lågt och det svenska entreprenörskapet återfinns på en blygsam position.

  Att det svenska entreprenörskapet är jämförelsevis lågt beror inte på att problem med finansiering. Sverige står sig väl i jämförelse med andra länder, detsamma gäller för stödinsatser och program för entreprenörskap och mindre företag. Situationen ser dock väsentligt annorlunda ut när det gäller i vilken mån skatter och regleringar hämmar nya och små företags verksamheter. I detta avseende ligger Sverige betydligt sämre till än andra jämförbara länder, särkilt de nordiska men också i jämförelse med de fem stora EU-länderna, Kina och USA.

  En betydande regelbörda är en tydlig hämsko för företagens tillväxtambitioner.

  Länder med goda villkor för att starta och driva företag har bättre förutsättningar att skapa nya jobb och det är i de små företagen som jobbtillväxten är störst. Även om vissa positiva tecken kan skönjas räcker det inte att näringsministern och ytterligare några ledande politiker är engagerade i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta från en stabil men medioker placering till sina potentiella höjder måste högsta politiska nivå och inte minst finansdepartementets ledning ta till sig entreprenörskapets betydelse. Vi skickar över hela rapporten till regeringens samtliga ledamöter och önskar trevlig sommarläsning!

  PONTUS BRAUNERHJELM

  professor och vd Entreprenörskapsforum

  ULRIKA STUART HAMILTON

  vice vd Entreprenörskapsforum

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X