Annons
X
Annons
X

”Sverige hycklar om skogsavverkning”

När det globala klimattoppmötet i Bonn nu avslutas står det klart att Sverige arbetar för fri avverkning av skog – något länder sedan ska kunna belönas för. Detta ökar utsläppen och är hyckeri på högsta nivå, skriver Erik Malm och Jakop Dalunde från Grön Ungdom.

Idag, fredag, avslutas ett globalt klimattoppmöte i tyska Bonn. Att förhandlingarna gått trögt förvånar nog ingen. Mer uppseendeväckande är att Sverige ställt sig på fel sida i den viktiga knäckfrågan om skogsavverkning.

Sverige pekas nu ut, tillsammans med en rad andra länder, som en aktiv sabotör när det gäller frågan om att bevara skogarna. Den globala klimatrörelsen varnar för att det kryphål i systemet som Sverige vill behålla kan leda till utsläpp av ytterligare 400 miljoner ton koldioxid.

Efter valet 2006 satte klimatdebatten igång på allvar i Sverige. Al Gores klimatfilm visades runt hela landet, det lästes rapporter från FN:s klimatpanel IPCC och förberedelser satte igång för det avgörande klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn. Allt tycktes möjligt.

Annons
X

Idag är läget det omvända. Det totala bakslag som vi sett för klimatfrågan globalt det senaste halvåret beror till stor del på fiaskot i Köpenhamn. Men det handlar också om att regeringar som tidigare varit klimatkämpar, som Sverige, nu i allt högre utsträckning fegat ur. I Sverige har samtliga regeringspartier under våren försökt vinna billiga poänger genom att håna oppositionens förslag till höjda klimatskatter och storsatsningar på höghastighetståg. Nu mer än någonsin behövs ledarskap både globalt och på hemmaplan.

Efter mötet i Köpenhamn var Sverige ännu ordförande för EU, då hade man en unik möjlighet att sätta ner foten och säga ifrån att ambitionerna var långt ifrån tillräckliga. Den chansen missade man och nu får vi betala priset för det. Den svenska regeringen var inte på långa vägar redo att axla ansvaret i klimatfrågan.

Nu har förhandlingarna återupptagits, denna gång i tyska Bonn. Det absolut viktigaste som just nu händer i Bonn är hycklandet i skogsskyddsförhandlingarna inom Kyotoprotokollet. Det är djupt tragiskt att de rikare länderna och då främst EU, föreslår avverkningsnivåer som innebär en kraftig ökning av utsläppen från skogsindustrin.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Normalt sett mäter man olika länders utsläppsminskningar mot hur mycket de släppt ut historiskt, till exempel att EU ska minska utsläppen med 20 procent jämfört med 1990.

  Men när det gäller skogsfrågan har bland andra Sverige drivit igenom en annan modell. Man talar om hur mycket skog ”man hade tänkt avverka” utan något internationellt avtal, det som kallas för business-as-usual. Sen får man tillgodoräkna sig varje träd som ”sparas” jämfört med ”vad man hade tänkt hugga ner” som en utsläppsminskning. Varje land får själva godtyckligt ange sin tänkta nivå. Det är med andra ord oerhört lätt att manipulera siffrorna, fortsätta avverka skog, och ändå bli ”belönad” för det.

  Nu uppskattar Sverige och hela EU en kraftig ökning av utsläppen från skogsindustrin och ger sig själva ett rejält svängrum att avverka skog och samtidigt bli belönade för det. Man kallar det för incitament till skogsbevarande, vi kallar det hyckleri på högsta nivå.

  Climate Action Network, som består av 500 oberoende klimatrörelser från hela världen, gav under Köpenhamnstoppmötet Sverige det föga smickrande priset Fossil of the Day (dagens fossil) på grund av denna linje. Ett bättre incitament för att inte avverka skogen vore om man istället var tvungen att ta ansvar för utsläppen från sektorn.

  Kryphålet är kanske bekvämt för enskilda länder, men det är en katastrof för klimatet. Tillsammans befarar den globala miljörörelsen att kryphålet kan leda till utsläpp motsvarande 400 miljoner ton koldioxid årligen. Lika mycket som Spaniens totala årliga utsläpp.

  Om den svenska regeringen ska fortsätta obstruera och agera sabotör i klimatförhandlingarna så är det viktigt att de svenska väljarna får kännedom om det. Faktum är att Sverige redan förlorat mycket av sitt anseende som ledande klimatnation. Tidigare nämnda Climate Action Network gör varje år en rankning över alla länders klimatagerande. Sverige ligger fortfarande i toppskiktet på totalrankningen, på grund av vår relativt låga utsläppsnivå.

  Men utsläppsnivån beror i hög grad på tidigare regeringars politik. När det gäller kategorin ”aktuell miljöpolitik” har Sverige rasat från 10:e till 18:e plats på bara ett år, delvis på grund av agerandet i skogsfrågan. Denna utveckling är oacceptabel.

  Sverige har både möjlighet och skyldighet att som ett av världens rikaste länder ta ett globalt ledarskap i klimatfrågan. Vi gröna är redo att ta ansvar för det som moderatregeringen inte klarat. Det är dags att återupprätta förtroendet för Sverige som ledande klimatnation i världen.

  ERIK MALM

  Språkrör Gröna Studenter Stockholm och delegat vid klimatmötena i Bonn

  JAKOP DALUNDE

  Språkrör Grön Ungdom

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X