Annons

Sverige har varit för naiva i synen på Kina

Benjamin Dousa, om att nästa regering måste påbörja arbetet med en omfattande Kinastrategi och göra cyberförsvaret till en egen gren inom Försvarsmakten.

Under strecket
Publicerad

President Xi Jinpings mål är att Kina år 2049 ska vara en dominerande stormakt ekonomiskt, politiskt och militärt.

Foto: Mark Schiefelbein/ TT Bild 1 av 1

President Xi Jinpings mål är att Kina år 2049 ska vara en dominerande stormakt ekonomiskt, politiskt och militärt.

Foto: Mark Schiefelbein/ TT Bild 1 av 1
President Xi Jinpings mål är att Kina år 2049 ska vara en dominerande stormakt ekonomiskt, politiskt och militärt.
President Xi Jinpings mål är att Kina år 2049 ska vara en dominerande stormakt ekonomiskt, politiskt och militärt. Foto: Mark Schiefelbein/ TT

År 1990 var Kinas BNP per capita 318 dollar. Till 2017 hade den växt till 8 827 dollar. Sett till nominell BNP har Kinas ekonomi vuxit från 361 miljarder dollar till 12 238 biljoner dollar under samma period och landet har därmed avancerat till att vara världens näst största ekonomi. Om man dessutom köpkraftsjusterar siffrorna är de redan förbi USA.

Historien lär oss att med staters rikedom kommer också maktanspråk. Kina har världens i särklass största armé och satsar näst mest pengar efter USA på sin försvarsmakt. De senaste tio åren har Kina mer än dubblerat sina militära utgifter och president Xi Jinpings mål är att landet år 2049 ska vara en dominerande stormakt ekonomiskt, politiskt och militärt.

Att landet med världens näst högsta BNP spenderar näst mest på sin militära förmåga är inte konstigt eller något att i sig kritisera. Däremot är en naturlig följd av det att andra länder har intresse av att bevaka Kinas militära utveckling, bedöma deras maktanspråk och av att vara på sin vakt gentemot potentiella hot som kan komma från Kina. Där är Sverige inget undantag.

Annons
Annons

Vi vet också att Kina intresserar sig för Sverige och vårt närområde. I juli 2017 genomförde Kina och Ryssland en gemensam militärövning i Östersjön. Kina har erbjudit sig att både finansiera och bygga höghastighetsjärnväg i Sverige, vilket går i linje med landets agerande globalt; Kina satsar stort på infrastruktur i hela världen och kontrollerar till exempel 10 procent av Europas hamnkapacitet.

I september utfärdade Kina en varning till kinesiska turister i Sverige till följd av att ett kinesiskt sällskap avvisats från ett vandrarhem (den efterföljande utredningen mot poliserna som genomförde avvisningen lades snabbt ned, men resevarningen förnyades i december). När satirprogrammet Svenska nyheter skämtade om händelsen attackerades både SVT och UD av nättroll och den kinesiska regeringen fördömde inslaget och hotade med ”ytterligare åtgärder” som inte specificerades närmare.

Detta är exempel på att Kina har kraft att använda både hård och mjuk maktutövning även i vår del av världen.

Ett annat område där Kina är världsledande och där Sveriges intressen behöver bevakas är digitalisering och cyberkrigföring. Kina en dominant aktör inom teknikproduktion där det finns ett mål om att andelen inhemska komponenter i produkterna ska vara 70 procent år 2025. Varje morgon går upp till 100 000 kineser till jobbet för att uteslutande arbeta med industrispionage, det vill säga stjäla västerländska företags idéer, modeller, algoritmer och produkter och överlämna dessa till kinesiska företag.

Som ett av världens minst transparenta länder är det svårt att veta exakt vad Kina vill. Just därför är det dock ännu viktigare att man står beredd att möta ett värstascenario, och därför behöver Sverige ha en väl utarbetad Kinastrategi. Denna strategi borde innefatta en kartläggning av deras militära utveckling, att noggrant följa deras investeringar i infrastruktur i Sverige och vårt närområde och öka förståelsen för Kinas cyberbeteende.

Sveriges försvarsmakt behöver också stärka sin cyberförmåga. I den informations- och cybersäkerhetsstrategi som regeringen presenterat framgår det inte uttryckligen att Sverige ska ha en aktiv cyberförmåga, trots andra länders upprustning. Det måste vara ett slut på småduttandet. Moderata ungdomsförbundet föreslår därför idag att cyberförsvaret ska få en egen organisation inom Försvarsmakten.

Vi har alltför länge varit för naiva när det kommer till Kinas aggressiva ambitioner. Sveriges integritet måste värnas politiskt, ekonomiskt och militärt. Därför behöver nästa regering påbörja arbetet med en omfattande Kinastrategi – militärt, digitalt, handelsmässigt och diplomatiskt – och låta cyberförsvaret växa till en egen organisation inom Försvarsmakten.

BENJAMIN DOUSA  är förbundsordförande i MUF.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons