Annons

”Sverige har redan en unik digital plattform”

Replik från representanter för SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Inera.
Replik från representanter för SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Inera. Foto: Emma-Sofia Olsson
Under strecket
Publicerad

Vårdens digitalisering är ett haveri, skriver flera debattörer i SvD (2/11). Vi delar deras frustration kring hindren i lagstiftningen och ett långsamt tempo och delar synen på behovet av reformerad lagstiftning. SKL har åtskilliga gånger framfört att dagens lagstiftning hindrar utvecklingen mot en smartare välfärd. Information måste tillåtas att följa individen och göras tillgänglig för dem som behöver informationen längs resan, och inte som i dag låsas in i olika organisationer.

Men lösningen ligger inte i att uppfinna en ny plattform, som de föreslår. Fokus bör ligga på att använda och vidareutveckla de nationella lösningar som redan finns på plats för att åstadkomma ett standardiserat utbyte av information i vården. Målet är att möjliggöra konkret verksamhetsutveckling så att patientinformation följer patienten, och inte låses in hos en aktör eller i ett it-system. Sådan förändring är svår och utmanande, men vi är mitt inne i en process som gör det möjligt.

Annons
Annons
Annons