Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Under strecket
Publicerad
Annons

Sex viktiga enskilda organisationer tydliggör på Brännpunkt
5/11 sina förväntningar på regeringen vad gäller svenskt stöd till Globala Fonden för hiv/aids, tuberkulos och malaria. Sverige var helt riktigt en av initiativtagarna till fonden och har sedan starten gett finansiellt stöd till fondens viktiga arbete. Undertecknad var tillförordnad chef under fondens första 6 månader år 2002.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons