Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar minska industrins konkurrenskraft genom ökade kostnader för el, skriver Jan Johansson, SCA, och Annika Lundius, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad
Annons

När Barack Obama var i Sverige för några veckor sedan, berömde han den svenska energipolitiken. Han konstaterade att vi har lyckats att bryta sambandet mellan tillväxt och ökande koldioxidutsläpp. Det är något vi ska vara stolta över. Sverige har lyckats med detta tack vare vår kärnkraft och vår vattenkraft. Vi har skapat ett elsystem där fossila bränslen i princip inte behövs: 97 procent av vår elproduktion sker utan koldioxidutsläpp.

Satsningen på vattenkraft har handlat om att förse industrin med el, men vattenkraften har också bidragit till att ersätta fossila bränslen. Genom vattenkraften har vi fått en förnybar och billig energikälla. Vattenkraftens möjlighet att lagras i dammar och regleras gör att vi enkelt kan anpassa elproduktionen mot efterfrågan på el och variationen i annan elproduktion. Den är särskilt viktig i ett energisystem som får allt mer väderberoende kraft, som sol- och vindkraft. Vattenkraften är därför ur ett energisystemperspektiv överlägsen alla andra kraftkällor.

Annons
Annons
Annons