Annons
X
Annons
X

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar minska industrins konkurrenskraft genom ökade kostnader för el, skriver Jan Johansson, SCA, och Annika Lundius, Svenskt Näringsliv.

BRÄNNPUNKT | VATTENKRAFT

Förslagen som läggs river upp ett helt system och kommer att få stora konsekvenser.
Jan Johansson, och Annika Lundius

När Barack Obama var i Sverige för några veckor sedan, berömde han den svenska energipolitiken. Han konstaterade att vi har lyckats att bryta sambandet mellan tillväxt och ökande koldioxidutsläpp. Det är något vi ska vara stolta över. Sverige har lyckats med detta tack vare vår kärnkraft och vår vattenkraft. Vi har skapat ett elsystem där fossila bränslen i princip inte behövs: 97 procent av vår elproduktion sker utan koldioxidutsläpp.

Satsningen på vattenkraft har handlat om att förse industrin med el, men vattenkraften har också bidragit till att ersätta fossila bränslen. Genom vattenkraften har vi fått en förnybar och billig energikälla. Vattenkraftens möjlighet att lagras i dammar och regleras gör att vi enkelt kan anpassa elproduktionen mot efterfrågan på el och variationen i annan elproduktion. Den är särskilt viktig i ett energisystem som får allt mer väderberoende kraft, som sol- och vindkraft. Vattenkraften är därför ur ett energisystemperspektiv överlägsen alla andra kraftkällor.

Annons
X

Den första oktober presenterade Vattenverksamhetsutredningen sitt delbetänkande ”Ny tid ny prövning”. Utredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar minska industrins konkurrenskraft genom ökade kostnader för el.

Utredningen föreslår att all vattenverksamhet som fått tillstånd före 1999 ska prövas som om den är ny verksamhet. Detta innebär exempelvis att existerande vattenkraftverk på grund av förhållanden som tillkommit efter att de uppfördes kan komma att förlora sitt tillstånd och måste rivas. Den som har en vattenverksamhet förlorar i praktiken sin rättstrygghet. Förslaget innebär ett mycket långtgående ingrepp som starkt kommer att påverka investeringsviljan i vattenkraft. Vattenkraftverk kan komma att läggas ner eftersom de blir olönsamma och att andra riskerar en minskad elproduktion, något som leder till ökade elpriser som ovillkorligen drabbar industrin.

Utredningens syfte är att anpassa och modernisera svensk lagstiftning för vattenkraftverk. Den vill bland annat stärka den biologiska mångfalden, något som i och för sig är vällovligt. Men förslaget saknar konsekvensanalys av vad det ökade skyddet skulle innebära, trots att detta är en del av uppdraget. Det saknas svar på frågor om hur mycket vattenkraft som riskerar att gå förlorad. Det saknas också en analys av hur detta påverkar vårt energisystem. Med ökande elproduktion från vindkraft kommer också ökande behov av att kunna reglera i vattenkraften. Denna möjlighet till reglering kommer att minska med utredningens förslag och hur elsystemet ska kunna hantera den ökande mängd väderberoende kraft analyseras inte. Det saknas även en analys av vilken påverkan det får på elpriset, eller hur det i sin tur påverkar svenska företags konkurrenskraft och vår välfärd.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förslagen som läggs river upp ett helt system och kommer att få stora konsekvenser. För att nå de mål utredningen har går det att med betydligt mindre ändringar genomföra behövliga åtgärder. Det är ett högt spel som Sverige spelar. För många andra länder, som med avund ser på Sveriges rena elproduktion, är det obegripligt.

  Det svenska näringslivet har länge varit engagerat i energi- och klimatfrågor. Näringslivets direkta och indirekta koldioxidutsläpp har under lång tid minskat både i faktiska tal och i förhållande till produktion och förädlingsvärde. Den svenska industrin exporterar produkter med globalt sett små koldioxidavtryck till en världsmarknad. Sverige har en fantastisk utgångspunkt att fortsätta vara en nation med en betydande industri, med elpriser som gör att vi kan konkurrera och med produkter som gör global klimatnytta.

  Låt oss värna om den möjligheten.

  JAN JOHANSSON

  vd SCA och ordförande i SKGS, basindustrins Energisamarbete

  ANNIKA LUNDIUS

  vice vd Svenskt Näringsliv

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X