Annons
X
Annons
X

Per Gudmundson: Sverige har inte råd att släcka ned en stad till

Trollhättan nämns i skriftliga källor för första gången 1413, och blev stad 1916. Genom sin vattenkraft blev staden något av ett kluster för elintensiv metallindustri, och största företag idag är flygmotortillverkaren Volvo Aero. I Trollhättan bor drygt 55000 personer, och enligt SCB:s senaste statistik är strax under 30000 av dem förvärvsarbetande.

Tänk nu att alla jobb i Trollhättan försvann. En drastisk tanke, förstås, och helt tagen ur luften. Det är inte specifikt Trollhättan som hotas. Man kan lika väl ta något annat konkret exempel – som kanske alla 30000 jobb hos företagen i Sörmland.

Men ungefär 30000 jobb skulle, enligt finansdepartementets beräkningar, försvinna om man höjde taket i a-kassan. Hela Trollhättan. Och det bara för en höjning av taket de tre första månaderna.

Annons
X

I Ekots lördagsintervju återupprepade finansminister Anders Borg att regeringen inte har för avsikt att höja ersättningen i a-kassan. Detta trots ihärdiga kampanjer från fackförbunden och oppositionen, och trots att både Centerpartiet och Folkpartiet (och på sikt även Kristdemokraterna) vill. Anders Borg gör rätt.

Taket i a-kassan är idag 80 procent av högst 18700 kronor. Nivån har legat oförändrad i ett decennium. Samtidigt har både priser och löner stigit – så det är inte på något sätt märkligt att kraven på höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen kommer. För stora tjänstemannagrupper når a-kassan inte ens upp till hälften av det egentliga inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Men det är inte enbart löner och priser som utvecklas. Det gör även försäkringarna. En stor del av svenskarna har idag något slags tilläggsförsäkring, vanligtvis genom fackförbundet (det finns även helt privata inkomstbortfallsförsäkringar, men de är ovanliga). Normalt innebär försäkringen att mellanskillnaden upp till 80 procent av lönen täcks av tillägget under en tid. Riksdagens utredningstjänst undersökte saken 2008, och fann att 63 procent av LO-medlemmarna, över 70 procent av TCO:s medlemmar och alla förbund inom SACO hade någon form av inkomstförsäkring.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Över 2 miljoner medlemmar i de tre fackliga huvudorganisationerna, och sedan årsskiftet även 1miljon kommunalt anställda, har numera dessutom omställningsavtal som syftar att ge stöd vid arbetslöshet.

  För denna stora grupp torde nyttan av en höjning från regeringens sida därmed vara tämligen begränsad.

  Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är saken än mer självklar. Fackförbunden lever i förnekelse, men höjda bidrag leder till färre jobb. I fråga om arbetslöshetsförsäkringens effekt på jobben är saken noga utredd. För att citera professor Lars Calmfors, när Faktakollen i SvD granskade påståendet i somras: ”Så mycket stöd som det finns för den här tesen hittar man nästan aldrig i samhällsvetenskapen” (SvD.se 9/7).

  Antalet inskrivna på arbetsförmedlingen är 378000. Det motsvarar lite drygt alla jobb i Småland. Hur ska vi få fram ett Småland till? Det är frågan alla borde ställa sig.

  Det sista vi behöver är att släcka ner Trollhättan.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X