Annons
X
Annons
X

”Sverige har i praktiken övergett vissa lagar”

I dag är uppklarningsprocenten för ett antal brott så låg att det går att tala om att lagar övergetts. Att rättsväsendet fungerar är en omistlig beståndsdel i en demokrati, skriver Per Tryding, Jan E Frydman och Thomas Ekenberg.

(uppdaterad)
Debatten om kriminalitet
Sverige har bara hälften så många poliser per capita som flertalet jämförbara länder, skriver artikelförfattarna.
Sverige har bara hälften så många poliser per capita som flertalet jämförbara länder, skriver artikelförfattarna. Foto: Thomas Johansson/TT

DEBATT | KRIMINALITET

Av världens omkring 200 stater har Sverige länge ansetts som en av de bäst fungerande rättsstaterna. Det har blivit något vi tar för givet och därför glöms det ibland bort att det svenska välståndet till stora delar bygger på att vi upprätthåller ett fungerande rättssamhälle som respekteras såväl i Sverige som internationellt.

Det finns ett samband mellan rättsväsendets kvalitet och ekonomisk tillväxt: ju högre kvalitet, desto högre tillväxt. Till rättsväsendets kvalitet hör att antagna lagar tillämpas effektivt, och att äganderätten och avtalsfriheten respekteras, vilket ger incitament att ägna sig åt produktiv verksamhet. Att rättsväsendet fungerar är förstås inte bara en fråga om ekonomi utan kanske i första hand om vilket sorts samhälle vi vill leva i. Det är en omistlig beståndsdel i en demokrati.

Sverige har en stark ekonomi och har starka stats­finanser. Vi berömmer oss om vår budgetdisciplin. Men överskotten verkar ha skett mindre genom ­unika insikter i statskonst och mer genom att vissa grundläggande samhällsfunktioner försummats. Att inte garantera lag och ordning i samhället är dock att äventyra själva fundamentet för dess goda ekonomi. Om vi, enkelt uttryckt, gemensamt stiftat lagar som innebär att det ska vara förbjudet att stjäla, råna, misshandla och mörda är det ansvariga politikers och myndigheters skyldighet i en rättsstat att se till att dessa lagar inte bara tillämpas på ett rättssäkert sätt, men också att de faktiskt tillämpas.

Annons
X

När människor upplever att polisen inte upprätthåller demokratiskt beslutade lagar rör vi oss mot en farlig gräns för rättssamhället.

Polisens effektivitet för att förebygga brott kan ifrågasättas i dag. Av Eurostats statistik framgår till exempel att Sverige har fler överfall än jämförbara länder de senaste åren med 800–900 fall per 100 000 invånare. Jämförbara länder som Finland, England och Belgien ligger runt 600. Polisen rapporterar ­enligt medierna att användandet av handgranater bland kriminella i Sverige saknar motstycke i världen bland länder som inte är i krig. I medierna uppmärksammas ofta det extrema våldet, alltså mord och dråp. Vad gäller mord sticker Sverige inte ut de senaste åren i Eurostat, men det är farligt att ­betrakta denna utmaning som något som bara sker i utsatta områden. Stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö pekas ut och detta kan ge intryck av att våld är lokala problem och lokala ansvar. De senaste åren turas storstadslänen om att inneha första­platsen i dödligt våld per capita. Men det är inte kommunerna som har ansvaret. Det är ett problem som är statens och som ska lösas av staten. En väsent­ligt starkare polisnärvaro skulle bidra till att förebygga fler brott.

Uppklarningsprocenten för ett antal brott är så låg att det i dag går att tala om att lagar övergetts. Brottsuppklarningsgraden är nu enbart cirka 14 procent av alla anmälda brott. För skadegörelsebrott har den nästan halverats: från 4,0 procent år 2010 till 2,1 procent förra året. Enbart 3,5 procent av bostadsinbrotten klarades upp förra året, och bara 12,6 procent av misshandelsbrotten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När människor upplever att polisen inte upprätthåller demokratiskt beslutade lagar rör vi oss mot en farlig gräns för rättssamhället. Risken är stor att alltmer rädda och frustrerade medborgare tar lagen i egna händer eller lockas till snabba lösningar utan att bry sig om grundläggande krav på rättssäkerhet.

  Sverige har bara hälften så många poliser per ­capita som flertalet jämförbara länder enligt Euro­stat. Men även annat, som lagar och rättsväsendets organisation och arbetsmetoder spelar förstås in. I Finland och Danmark begås färre brott trots färre poliser per capita.

  Sverige berömmer sig om stabila offentliga finan­ser. Det finns till och med en lag om budgetbalans. Men att lyckas balansera budgeten är mindre imponerande om vi därigenom försummar att betala för samhällets grunduppgifter. Det gäller att nu snabbt komma på fötter. Sambanden mellan sysselsättning, tillväxt och brottslighet är komplexa och inter­aktiva. Men vi menar att lag och ordning betalar sig själv, och skapar ett gott samhälle.

  Frågan är hur förlorad kapacitet och kompetens i rättsväsendet kan återtas om reträtten går för långt. Låt oss slippa få reda på det.

  Per Tryding

  fil dr, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren

  Jan E Frydman

  advokat

  Thomas Ekenberg

  advokat

  Annons
  Annons
  X

  Sverige har bara hälften så många poliser per capita som flertalet jämförbara länder, skriver artikelförfattarna.

  Foto: Thomas Johansson/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X