Annons

Sverige har hamnat på efterkälken

KUNSKAP. Svenska Nobelpristagare är tyvärr lätträknade. Det behövs en bred satsning på utbildning och forskning för att Sverige ska kunna stå sig i den globala konkurrensen, skriver representanter för IVA, Teknikdelegationen, Högskoleverket, Volvo och Lärarförbundet.

Publicerad

De senaste 20 åren har en enda svensk fått ett Nobelpris (Arvid Carlsson, medicinpriset år 2000). Under de 20 åren dessförinnan, 1970 till 1989, fick nio svenskar ta emot Nobelpris.

Att ensidigt sikta på fler svenska Nobelpris är i sig inte det som skall stå i fokus för hur vi utformar vår utbildningspolitik. Men för att skapa ny tillväxt genom nya innovationer måste Sverige i framtiden vara en kunskapsnation att räkna med. Då krävs en skola och forskningsresurser i världsklass samt en syn på kunskap som förenar både spets och allas rätt till förstklassig utbildning. Målen måste sättas högt och vara långsiktiga.

Annons
Annons
Annons
Annons