Hela denna artikel är en annons

Sverige har halkat efter Europa

Sverige har halkat efter inom digitaliseringen. Från att ha varit ett föregångsland har Sverige hamnat steget efter länder som Spanien och Storbritannien. Den stora frågan är varför?

– Sverige var tidigt ute och snabbt inne i den första fasen av digitaliseringen men efter det har något hänt. I dag ser vi en osäkerhet kring hur digitaliseringen ska hanteras bland svenska företag, säger Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu Sverige.

Digitaliseringen av svenskt näringsliv har under många år gynnat ekonomin. Sverige har också rankats och visats upp som framgångsexempel på hur ett samhälle kan digitaliseras.
Digitaliseringen av svenskt näringsliv har under många år gynnat ekonomin. Sverige har också rankats och visats upp som framgångsexempel på hur ett samhälle kan digitaliseras. Foto: Alexander Tolstykh

Digitaliseringen av svenskt näringsliv har under många år gynnat ekonomin. Sverige har också rankats och visats upp som framgångsexempel på hur ett samhälle kan digitaliseras. Bakom utvecklingen har det funnits en bra digital infrastruktur och en stark telekomindustri som varit drivande inom ny teknik. Det har skapat bra förutsättningar för en hög it-mognad hos svenskar.

Men det har hänt något de senaste åren. Bland svenska företag anser bara 24 procent att de är extremt digitalt mogna, det går att jämföra med Spanien där siffran är 39 procent, det visar Fujitsus undersökning Digital Tightrope. I Digital Tightrope har vd:ar och beslutsfattare på företag och organisationer i Sverige, Tyskland, Spanien och Storbritannien svarat på frågor kring var de befinner sig inom digitaliseringen.

Var hamnar i Sverige i jämförelse med de andra länderna i undersökningen?

– Undersökningen visar att svenska företag har en lägre mognad inom digitalisering än de andra länderna. Vi och många andra förväntade oss att skillnaden skulle vara mindre, säger Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu Sverige.

Vad för slutsats drar du av svaren?

– Att det finns en osäkerhet kring hur man ska hantera och organisera sig kring digitaliseringsfrågor. I Sverige anser 40 procent att bristande kompetens sätter stopp för mer digitalisering. Företag har svårt att hitta rätt digitala kompetens helt enkelt, säger hon och fortsätter.

– Vi var väldigt tidigt ute i Sverige och hade bra digitala lösningar, det har gjort att vi har lutat oss tillbaka lite och blivit omkörda av andra som har anammat de nya möjligheterna i den digitala världen.

Hoppar över steg

De företag i Sverige som har hanterat digitaliseringen bäst är de som ser den som en del av sin kärnverksamhet och inte bara en it-fråga, menar Schreil Jonsson. I andra delar av världen har det utvecklats digitala företagslösningar som hoppar över vissa steg som traditionellt varit viktiga men som är helt överflödiga i en digital värld. Ett exempel är M-Pesa i Kenya, en lösning för mobila betalningar via SMS där kontokort helt enkelt inte behövs.

I Digital Tightrope framgår det att ambitionsnivån i Sverige är väldigt hög för att hitta nya digitala lösningar som skapar plattformar för fortsatt digital utveckling. Men Sverige är ett litet land och svenska företag behöver utgå från att de inte måste komma på allt själva, menar Schreil Jonsson.

– I den nya digitala världen handlar det om att bygga nätverk och utnyttja ekosystem av olika digitala tjänster och leverantörer. Men vi måste också fortsätta att uppmuntra och skapa en bra grund för digitala innovationer. Det är viktigt att stödja entreprenörerna som i stor utsträckning driver på digitaliseringen utifrån konsumenternas efterfrågan. Det kan vara en resenär som behöver hitta den snabbaste resvägen, en lantbrukare som vill effektivisera sin djuruppfödning, eller en elev som skall lösa en skoluppgift, säger hon.

Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu Sverige.
Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu Sverige. Foto: Alexander Ruas

Stora förändringar

Inom en snar framtid kommer det ske stora förändringar inom exempelvis sjukvården som påvisar det positiva som en bra digitalisering tar med sig. Inom sjukvården finns det stora fördelar i att ta bort vissa delar av arbetsprocessen och digitalisera dem. Det innebär att till exempel sjuksköterskor och läkare kan fokusera på vad de faktiskt arbetar med istället för att lägga delar av sin arbetstid på andra uppgifter. Inom offentlig sektor finns det bra exempel på lösningar, som Skatteverkets digitala deklaration, men möjligheterna är betydligt större än så.

– Vi är fastnar lätt i invanda beteenden, vi är lite för bekväma i kombination med att vi inte har tvingats hitta nya lösningar. Vi har en stor offentlig sektor som sysselsätter många människor, med ökad digitalisering kan tid frigöras för mer värdeskapande uppgifter, säger Schreil Jonsson.

Vilka utmaningar har Sverige de kommande åren när det kommer till digitala lösningar?

– Vi måste se till att det finns insikt och kunskap bland företagsledningar och beslutsfattare, det är de som ser till att det finns medel för att genomföra digitaliseringsaktiviteter och lyfter upp dem på agendan. Det är också viktigt att visa på goda exempel, framför allt från andra länder med innovativ förmåga.

Hur digital är du och ditt företag? Läs mer här.

Digitaliseringen av svenskt näringsliv har under många år gynnat ekonomin. Sverige har också rankats och visats upp som framgångsexempel på hur ett samhälle kan digitaliseras.

Foto: Alexander Tolstykh Bild 1 av 2

Karin Schreil Jonsson, vd för Fujitsu Sverige.

Foto: Alexander Ruas Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons