Annons
X
Annons
X

”Sverige har haft en naiv inställning i åldersfrågan”

Svenska myndigheters agerande när det gäller frågan om åldersbedömning för asylsökande är en rättsskandal. Jag har tidigare tagit upp problemen, och är nu glad att staten åter beslutat sig för att göra dessa prövningar, skriver riksdagsmannen Staffan Danielsson.

Debatten om åldersbestämning

Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | ÅLDERSBESTÄMNING

Det börjar bli dags att summera den rättsskandal som Sveriges underlåtenhet att kontrollera ålder på asylsökande har inneburit, och som jag beskrivit i flera artiklar tidigare här på SvD Debatt.

FN:s barnkonvention och Sveriges tillämpning av den gör att det är stora fördelar för en asylsökande om man får asyl som barn under 18 år: man får lättare PUT, man får bättre boende och god man, man får ta hit sin familj och så vidare.

De allra flesta ensamkommande barn, och uppgivna barn, har inga id-handlingar. De uppmanas ofta av flyktingsmugglare att välja Sverige, och att uppge sig vara under 18 år även om de är till exempel mellan 20 och 30 år.

Annons
X

Med ledning bland annat av statistik från våra nordiska grannländer är det sannolikt att över 30 procent av de som fått asyl i Sverige som barn de senaste åren, fått personnummer som barn och placerats på boenden med barn, egentligen är vuxna män.

År 2014 godtog Migrationsverket uppgiven ålder för 95 procent av de ensamkommande som sökte asyl. Under de första 11 månaderna 2016 togs 7 000 asylbeslut, i 2 500 av dessa (35 procent) bedömdes åldern vara över 18 år.

Denna väldiga skillnad beror på att regeringen beordrat Migrationsverket att åter bedöma ålder, och jämförelsen mellan åren 2014 och 2016 bevisar ju att massor av män givits asyl som barn.

Den som vill överklaga Migrationsverkets beslut har rätt att begära att en medicinsk åldersbedömning görs.

Fram till 2011 gjordes detta som en kombination av tand- och handledsröntgen, liksom det gjorts och görs i övriga EU-länder.

Plötsligt vägrade barnläkarföreningen och advokatsamfundet att godta dessa bedömningar och medverka till dem, de dömdes ut som för osäkra. Socialstyrelsen och Migrationsverket föll till föga och svek sina myndighetsansvar att av rättssäkerhetsskäl kontrollera ålder, regelmässigt godtogs den ålder som den asylsökande uppgav. Regering och opposition lät passivt detta ske.

Bland annat på grund av detta valde hela 40 procent (35 000) av alla ensamkommande uppgivna barn till EU under 2015 att söka asyl i Sverige med 2 procent av EU:s befolkning, med mångmiljardkostnader till följd. Många tusen vuxna män har också placerats på boenden för barn över hela Sverige, med ibland svåra störningar som följd.

Detta är en rättsskandal som jag har anmält till JO, som märkligt nog anser det skedda vara i sin ordning.

Regeringen har dock beordrat Migrationsverket att åter bedöma ålder, med resultat enligt ovan, samt att utföra medicinska åldersbedömningar när asylsökande så begär. Det handlar nu om tand- och knäledsröntgen, med ungefär samma säkerhet som tidigare.

Sverige är därmed åter tillbaka på ruta ett och fyra år där asylsökande själva har fått bestämma sin ålder med väldiga effekter som resultat, är nu över.

Även barnläkare och advokater verkar nu acceptera det man tidigare har förkastat under sken av att säkerheten nu påstås vara mycket bättre. Den var hög och är fortsatt hög om rimliga marginaler tillämpas.

Sveriges oerhört naiva inställning till åldersbedömningar av rättssäkerhetsskäl visas också av att Högsta Domstolen sagt att svensk lag förbjuder rättsväsendet att kontrollera brottslingars ålder genom medicinsk åldersbedömning. Detta är orimligt och gör att domstolen i exempelvis fallet med fem personer som uppgett sig vara 17-åringar i en grov gruppvåldtäkt i Uppsala tvingas acceptera den ålder de åtalade uppgivit.

Granskande medier har inte ansett dessa rättsskandaler vara något att granska. Jag har däremot ansett det, och jag är tillfreds med att staten åter ska kontrollera ålder och jag hoppas inte behöva återkomma i denna fråga.

Staffan Danielsson

riksdagsledamot (C)

Annons
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X