Inger Enkvist:Sverige har gjorts arvlöst på sin historia

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 2 – Kapitel 21 – Om den urgamla, härliga konungborgen Årnäs i Västergötland. Utgivningsår 1555.
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 2 – Kapitel 21 – Om den urgamla, härliga konungborgen Årnäs i Västergötland. Utgivningsår 1555.
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I Paris lades den 2 mars 2017 fram en thèse d’État, en ”dubbeldoktorsavhandling”, om svensk skolpolitik. Författaren Piero Simeone Colla berättar i förordet att han i sin ungdom bländades av ”den svenska modellen” och ville undersöka närmare vad som skedde i det nordliga paradiset. Efter decennier med arbete och 950 skrivna sidor har glansen kring Sverige mattats betydligt, vilket beskrivs i avhandlingen som i översättning ungefär skulle ha titeln ”Det otänkbara arvet. Historiskt medvetande och identitetsteknologier i den svenska skolreformen 1946–1980”. För den svenske läsaren är det ett nytt perspektiv att se Sverige som ”exotiskt”.

Colla finner den svenska utbildningspolitiken orealistisk och motsägelsefull. När dialogpedagogik införs på 1970-talet och eleverna ska diskutera med läraren om ämnen som de ännu inte studerat innebär detta ”uppochnervända världen” eller en ”kopernikansk omsvängning” av själva idén med utbildning. Om elever ska vara ”autonoma” och själva välja mellan idéer, har Sverige uppfunnit ett samhälle som har emanciperats från sig själv. Han ser svensk lärarutbildning som inriktad på att lärare ska ”lära sig att inte överföra något”.

Annons
Annons
Annons