Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Inger Enkvist: Sverige har gjorts arvlöst på sin historia

(uppdaterad)
Ledare kolumnister
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 2 – Kapitel 21 – Om den urgamla, härliga konungborgen Årnäs i Västergötland. Utgivningsår 1555.
Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 2 – Kapitel 21 – Om den urgamla, härliga konungborgen Årnäs i Västergötland. Utgivningsår 1555.

I Paris läggs i dag den 2 mars fram en thèse d’État, en ”dubbeldoktorsavhandling”, om svensk skolpolitik. Författaren Piero Simeone Colla berättar i förordet att han i sin ungdom bländades av ”den svenska modellen” och ville undersöka närmare vad som skedde i det nordliga paradiset. Efter decennier med arbete och 950 skrivna sidor har glansen kring Sverige mattats betydligt, vilket beskrivs i avhandlingen som i översättning ungefär skulle ha titeln ”Det otänkbara arvet. Historiskt medvetande och identitetsteknologier i den svenska skolreformen 1946-1980”. För den svenske läsaren är det ett nytt perspektiv att se Sverige som ”exotiskt”.

Colla finner den svenska utbildningspolitiken orealistisk och motsägelsefull. När dialogpedagogik införs på 1970-talet och eleverna ska diskutera med läraren om ämnen som de ännu inte studerat innebär detta ”uppochnervända världen” eller en ”kopernikansk omsvängning” av själva idén med utbildning. Om elever ska vara ”autonoma” och själva välja mellan idéer, har Sverige uppfunnit ett samhälle som har emanciperats från sig själv. Han ser svensk lärarutbildning som inriktad på att lärare ska ”lära sig att inte överföra något”.

För Colla är historieundervisningen det klaraste tecknet på vad skolreformatörerna vill, och han är förbluffad över det han upptäcker. Ämnet har numera så få timmar att eleverna inte utvecklar någon känsla för kronologi.

Annons
X

Svensk historia lästes tidigare i en speciell lärobok, men först försvann läroböckerna i svensk historia, och sedan försvann nästan alla referenser till svensk historia. Äldre historia och politisk och militär historia nämns knappt, och inte ens vikingatiden, Vasaätten, reformationen eller stormaktstiden får mycket mer än ett omnämnande. Fokus läggs på industrialiseringen och arbetarrörelsen.

Stäng

HARRISONS HISTORIA – utvalda händelser och fenomen varje vecka direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är som om Sveriges historia började vid 1800-talets mitt efter att ha varit ett tidlöst bondesamhälle.

  Colla menar att historieämnet har utplånats eller amputerats, och att svenskarna har gjorts ”historiskt arvlösa”. Unga svenskar bibringas idén att det förflutna inte spelar någon roll och att det typiskt svenska är att vara modern och förändringsvillig.

  Historia behandlas som samhällskunskap genom att allt ses ur dagens perspektiv. Teman från det förflutna väljs därför att de har anknytning till någon aktuell tendens, vilket anses göra historia ”relevant”. Berättarrösten i läroböckerna utgår från att samhället ska vara som i dag. Under böckernas förment sakliga yta hittar Colla en ”nationell roman”, som är den socialdemokratiska välfärdsstatens självförhärligande.

  Colla riktar under ett akademiskt språk en förödande kritik mot svensk intellektuell elit. Han uppfattar elitens passivitet som en väsentlig skillnad mellan Sverige och andra europeiska länder. Och frågar sig hur svenska akademiker har kunnat låta nedmonteringen av medborgarnas kunskap om landets historia äga rum.

  Annons

  Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 2 – Kapitel 21 – Om den urgamla, härliga konungborgen Årnäs i Västergötland. Utgivningsår 1555.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X