”Sverige har ansvar även för icke-medborgare”

Sverige kan inte helt frånsäga sig folkrättsligt ansvar för männi­skor som befinner sig här utan uppe­hålls­tillstånd. Att säga att vi inte har något ansvar är en tolkning av folkrätten som varken har stöd hos FN-kommittéer eller Europarådet, skriver doktoranderna Maria Bexelius, Emily Diab och Isa Cegrell Karlander samt docent Rebecca Thorburn Stern.

Under strecket
Publicerad
Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

Situationen för människor som vistas utan tillstånd i Sverige har varit föremål för mycket debatt. Ett exempel är programmet ”Konflikt” i Sveriges Radio P 1 i vilket den 24 september beskrevs det hårda liv som de marockanska ung­domar som fått avslag på sina asylansökningar ­lever i dagens Sverige. I inslaget hörs inrikesminister Anders Ygeman säga att ”Sverige i grunden inte har något ansvar för människor som vistas utan tillstånd i landet”. DN:s ledarredaktion ger den 27 september uttryck för samma uppfattning. Med tvärsäkerhet skriver man där att ”en sak är säker: Sverige har inget som helst folkrättsligt ansvar för icke-medborgare. Detta ligger på Marocko.”

Vi ser med oro på den normalisering av exkludering som allt oftare syns i den politiska och mediala debatten. Icke-medborgare – asylsökande, flyk­tingar och, inte minst, människor utan uppehålls­tillstånd – marginaliseras med referenser till folkrätten och framförallt statssuveränitetsbegreppet. Det är därför nödvändigt att ge en mer nyanserad bild av folkrätten och staters ansvar gentemot människor som befinner sig på territoriet utan att ha uppehållstillstånd. 

Annons
Annons
Annons