Sverige har alltför många kommuner

Sverige har i dag 290 kommuner. En fullt rimlig utgångspunkt i debatten är om detta verkligen är en optimal uppdelning. Jag tror inte det, skriver Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Karin Wanngård (S)

Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Annons

En solidariskt finansierad välfärd är grundbulten i socialdemokratins syn på hur vi bygger Sverige starkt. Det är också en modell som varit framgångsrik i att skapa tillväxt som sedan fördelas efter behov. Det stärker allas möjligheter att göra den resa i livet man vill. Den svenska modellen har som exempel gjort utbildning – oavsett nivå – tillgänglig för alla, vilket har skapat en välutbildad arbetskraft som gör att Sverige ligger i framkant i den internationella konkurrensen.

Systemet gynnar samhället såväl som individen. Historien om det moderna Sveriges framväxt är en berättelse om den politiska tron på att investeringar i välfärd, kunskap och utbildning bygger vårt samhälle starkt, oavsett vilka förändringar som sker i vår omvärld. Från bondesamhälle till industrination, från industrination till kunskapssamhälle. Grunden i detta är att vi som land tar ett gemensamt ansvar snarare än att ställa grupper och regioner mot varandra. Det har krävt en förståelse från politiken att det alltid finns möjligheter i förändringar snarare än enbart negativa hot.

Annons
Annons
Annons