Annons
X
Annons
X

Sverige göder Afrikas diktaturer

G8-MÖTET INLEDS I morgon Efter 40 års bistånd, då västvärlden pumpat in 15 biljoner kronor i u-länderna, står 105 miljoner barn i Afrika utan skolgång. Vatten och toaletter saknas. De fattiga har inte ens råd med myggnät. Trots valfusk och korruption får diktatorer
fortsatt svenskt bistånd. Afrika behöver demokrati, skriver journalisten Bengt Nilsson.

Vid G8-mötet som inleds i morgon kommer biståndet till Afrika att diskuteras. Men i stället för att fortsätta att pumpa in mer pengar bör en plan tas framför att demokratisera Afrika, skriver Bengt Nilsson.Foto: Reuters
Vid G8-mötet som inleds i morgon kommer biståndet till Afrika att diskuteras. Men i stället för att fortsätta att pumpa in mer pengar bör en plan tas framför att demokratisera Afrika, skriver Bengt Nilsson.Foto: Reuters

I morgon möts världens åtta mäktigaste industriländer till sitt ­årliga möte. Den här gången träffas G8-länderna i badorten Heiligendamm utanför Rostock i Tyskland. Där kommer Gordon Brown, som efterträder Tony Blair som brittisk premiärminister, att mana till ökat bistånd till Afrika.

Gordon Brown har varit i Afrika och bevittnat lidandet. Han träffade små barn som bönade och bad om att få gå i skolan. Han fick veta att kontinentens invånare saknade sjukvård. Han såg ett vägnät under all kritik, han förstod att vatten och sanitet var en katastrof.

FN:s milleniemål för utveckling ska vara uppnådda 2015. Då ska alla barn ha tillgång till utbildning, men Gordon Brown medger att det inte kommer att hålla i Afrika.

Annons
X

Enligt hans beräkningar kommer det att ta ytterligare 115 år. Samma sak med halverandet av fattigdomen, det dröjer 135 år till. Onödig spädbarnsdöd ännu värre, inte förrän 2165, alltså 150 år efter uppsatt deadline kan vi få se den eliminerad.

Men, Brown är optimist. Full skuldavskrivning till fattiga länder ska skynda på processerna. Närmare 700 miljarder kronor utöver redan existerande bistånd ska nå Afrika varje år fram till 2015. Dessutom vill Brown pumpa in 80 miljarder kronor till, enbart för utbildning.

En sann optimist, som Gordon Brown, måste blicka framåt. Men en sann realist måste också blicka bakåt och jämföra med vad som har gjorts förut.

Västvärlden har haft bistånd till fattiga länder som prioriterat område i över 40 år. Vi har spenderat mer än 15000000000000, alltså femton biljoner kronor på bistånd, enligt ekonomiprofessorn och förre Världsbanksekonomen William Easterley.

Den fråga som Gordon Brown och alla andra anhängare av ökat bistånd måste fråga sig är; varför ser det fortfarande ut som det gör i Afrika.

Efter drygt 40 års bistånd står fortfarande 105 miljoner barn i Afrika utan skolgång. Vägnätet är uruselt. Toaletter och rent vatten saknas. Efter alla satsade biljoner saknar de flesta i Afrika grundläggande sjukvård, kvinnor dör i barnsäng och barn tvingas arbeta för att försörja familjen.

De fattiga har inte ens råd med myggnät, därför dör miljoner människor varje år av malaria. Totalt sett är fattigdomen värre i Afrika nu, än den var för 40 år sedan.

Biståndet till Afrika är ett skändligt misslyckande, ett ekonomiskt fiasko och en mänsklig tragedi. Så mycket pengar. Så många bombastiska löften. Och så magert resultat.

Vad föreslår Gordon Brown i det läget? Jo, mer av samma! Och det är detta som är den verkliga katastrofen. Västvärldens oförmåga att lära av sina misstag och slå in på en ny bana.

Varför har biståndet till Afrika misslyckats med det mest grundläggande målet, att avskaffa den värsta fattigdomen? Av en mängd skäl, men viktigast av allt är att biståndet har hindrat det som Afrika behöver allra mest, nämligen politiska reformer.

Regeringar valfuskar och får fortsatt bistånd. Regeringar förföljer och dödar oppositionella och får fortsatt bistånd. Regeringar försnillar pengar ur statskassan och får fortsatt bistånd.

I Zimbabwe hjälpte Sverige till att bygga upp den makt som Robert Mugabe nu utövar. Vi pumpade in generöst bistånd alltmedan han förföljde oppositionen, dödade tusentals zimbabwier och befäste sin diktatoriska ställning.

Nu upprepar vi detta i Uganda, där president Museveni blir mer och mer despotisk med hjälp av biståndspengar. Vi säger oss vilja hjälpa, men istället för att bli en del av lösningen blir vi en del av problemet.

De flesta av de länder som är stora mottagare av bistånd är inga demokratier, de är plundrarstater, kleptokratier. De styrs av en elit som ägnar sig åt att berika sig själv på medborgarnas bekostnad.

Pengahungern stimuleras av biståndet, eftersom allt mer nu ges direkt till regeringar, alltså rakt in i landets statskassa där väldiga summor förskingras av den styrande eliten.

Det finns inga enkla mirakelkurer för Afrika, alla Gordon Browns visioner har prövats förut. Alla har misslyckats. G8 och resten av västvärlden, inklusive Sverige måste lära av misstagen och sluta göda diktatorerna.

Ta istället fram en genomtänkt och genomförbar plan på hur Afrika kan demokratiseras. Då kan vi börja skönja slutet på den afrikanska tragedin.

Bengt Nilsson
Journalist med fokus på Afrika och utvecklingsfrågor.

Annons
Annons
X

Vid G8-mötet som inleds i morgon kommer biståndet till Afrika att diskuteras. Men i stället för att fortsätta att pumpa in mer pengar bör en plan tas framför att demokratisera Afrika, skriver Bengt Nilsson.Foto: Reuters

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X