Annons
X
Annons
X

Sverige gav saudierna hemlig hjälp i 25 år

Bergrum Regeringen och flera myndigheter har i mer än 25 år hjälpt Saudiarabien att bygga upp militär kapacitet i den svenska paradgrenen underjordiska anläggningar. SvD kan i dag avslöja nya detaljer kring statens hemliga samarbete med diktaturen – FOI:s planerade vapenanläggning är bara ett av flera projekt.

[object Object]
Sveriges statsminister Olof Palme och prins Feisal Bin Fahd av Saudiarabien i ett möte på Rosenbad i Stockholm 12:e december 1985. Foto: ROLF HAMILTON / SCANPIX

Februari 2009. Drygt 25 år efter att de första skisserna togs fram invigs den femte och sista anläggningen i det som den saudiska regimen kallar SSSP – Saudi Strategic Storage Program. Runt om i landet har gigantiska lager för bensin, flygbränsle och diesel byggts under jord för att användas vid krig och andra nationella kriser.

Beställare är det saudiska försvarsdepartementet, men svenska myndigheter har spelat en avgörande roll i skymundan. Sedan 1987 har nuvarande Fortifikationsverket – myndigheten med expertis i att bygga militära anläggningar som bunkrar och stridsledningscentraler – varit rådgivare till den saudiska diktaturen i bergrumsprojektet, som internt kallas för Swedef-projektet.

–Det är enorma anläggningar som har byggts. Varje anläggning innehåller ett flertal cisterner och varje cistern är väldigt stor, säger Karl-Erik Hagström, fastighetsråd på Fortifikationsverket och tidigare ansvarig för Swedef.

Annons
X

För sju veckor sedan avslöjade Sveriges Radio att den Totalförsvarets forskningsinstitut FOI planerat att hjälpa Saudiarabien med en anläggning för renovering och modifiering av pansarvärn. SvD kunde några dagar senare berätta att försvarsministern Sten Tolgfors känt till upplägget med ett bulvanföretag sedan 2010 – tvärt emot vad ministerns stab sagt.

Men FOI är alltså inte den enda myndighet som hjälpt den saudiska diktaturen. För Fortifikationsverket har de underjordiska bergrummen varit ett prestigeprojekt och SSSP har beskrivits som ett av världens största byggen. Samtidigt har det mesta kring den svenska statens deltagande varit hemligt – trots att hjälpen pågick i mer än 20 år, att jämföra med FOI:s militäranläggning som aldrig blev verklighet.

Såväl socialdemokratiska regeringar som den nuvarande borgerliga regeringen har sagt ja till samarbetet. Men redovisningen till regeringen, en rapport varje år, är belagd med sekretess. Också slutrapporten hemligstämplades när den skickades till flera departement inom regeringskansliet 2009.

–Jag skulle inte säga att projektet är hemligt, men det är inte något vi har pratat så mycket om i Sverige. Det har funnits både försvars- och utrikessekretess, säger Karl-Erik Hagström.

Sedan tidigare är det känt att flera svenska bolag haft intressen i projektet. Anläggningarna har byggts av ABV Rock Group – ett företag som startades gemensamt av Skanska och ABV under 1980-talet. 1988 drog sig de båda företagen ur och ABV Rock Group togs över av den saudiske affärsmannen Mohammed al-Amoudi, som har betydande affärsintressen i Sverige via bland annat Midroc och Preem.

För den saudiska regimen var det viktigt att få med svenska myndigheter. När en första överenskommelse slöts 1984 – efter stort personligt engagemang från statsminister Olof Palme – betonades att ”svensk teknologi vad avser skydd mot vapenverkan genom inrymning av lagerhållningen i bergrum skulle kunna utnyttjas av saudierna”. Genom åren har Fortifikationsverkets experter granskat det mesta kring projektet – från skyddsutrustning åt personalen till byggtekniska detaljer och hur olika vapen kan skada anläggningarna, visar dokument som SvD läst.

På pappret var dock Fortifikationsverkets personal i Riyadh aldrig anställd av myndigheten. I stället stod tidigare Vägverkets och nuvarande Trafikverkets bolag Sweroad som arbetsgivare. Trots det arbetade personalen uteslutande med just bergrumsprojektet och hade inget med Sweroads eller Vägverkets verksamhet att göra. Fortifikationsverket och Sweroad förklarar lösningen med att den var praktisk av ”försäkrings- och skatteskäl”.

–Formellt var de anställda av oss, men det var ju fortfarande personal från Fortifikationsverket. Vad de gjorde där har jag ingen aning om, säger Gunnar Tunkrans, vd på Sweroad.

Utåt sett handlar det om ett civilt projekt, visar den stora mängd dokument som rör Swedef-projektet som SvD tagit del av. Men för saudierna har det också varit viktigt att bygga upp bränslelager att användas i händelse av krig.

–Det är klart att det finns ett dubbelt användningsområde. Diesel kan du använda både i stridsvagnar och i lastbilar, säger Karl-Erik Hagström.

Bergrumsprojektet avslutades 2009 sedan den femte anläggningen färdigställts. Svenska myndigheter ville då fortsätta samarbetet med den saudiska regimen och började i stället skissa på ett övervakningssystem i Saudiarabien. I mars i år avslöjade Expressen att det handlade om tusentals kameror kopplade till underjordiska ledningscentraler.

Enligt de dokument som SvD läst kom projektet till som en direkt följd av Swedef. Och både Fortifikationsverket och utrikesdepartementet drev på för att samarbetet skulle fortsätta. ”Sveriges ambassad i Riyadh har varit starkt pådrivande och har fungerat som initiativtagare till att ett utmärkt samarbetsklimat åstadkommits med saudiska statliga myndigheter”, skriver Fortifikationsverket i en hemställan till Riksarkivet att få använda Lilla riksvapnet i marknadsföringen av projektet – ett sätt att visa på att saudierna hade med staten Sverige att göra. Fortifikationsverket förklarar intresset med att myndigheten vill få expertkunskaper genom projekt man aldrig kan genomföra i Sverige.

–När det svenska försvaret var stort fanns det tillräckliga volymer här, men sedan 1980-talet har det ju krympt och vi har haft så små volymer i landet att vi inte kunnat upprätthålla den kompetens statsmakten efterfrågar, säger Karl-Erik Hagström.

Har ni haft några betänkligheter kring att samarbeta med en diktatur som Saudiarabien?

–Vilka länder vi samarbetar med är politiska överväganden. Det har vi inga synpunkter på.

”Allt svårare för politikerna” blog.svd.se
Annons
Annons
X

Sveriges statsminister Olof Palme och prins Feisal Bin Fahd av Saudiarabien i ett möte på Rosenbad i Stockholm 12:e december 1985.

Foto: ROLF HAMILTON / SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X