Sverige går mot ett glapp i energiförsörjningen

Kärnkraftens problem visar tydligt att det krävs politiskt agerande för att trygga framtidens energiförsörjning. Den låt gå-mentalitet som präglar den energipolitiska diskussionen riskerar att kasta Sverige in i en ny energikris om något decennium. Oavsett vad man tycker om kärnkraft som sådan, så måste man vara beredd att diskutera de systemrisker vårt samhälle står inför om beslut inte fattas snart, skriver företrädare för wpd Scandinavia.

Under strecket
Publicerad
TOMAS ONEBORG
Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Oktober har inte varit en bra månad för den svenska kärnkraften. Internationella erfarenheter har visat att kärnkraftsutbyggnaden kan bli väsentligt dyrare än vad man tror. EU:s granskning av säkerheten har skakat den självgodhet som präglat de svenska kraftbolagens diskussion om kärnsäkerhet. Greenpeace aktion gav upphov till en ny debatt om hur bra koll bolagen egentligen har på sin säkerhet.

Nyligen presenterades Svenska Kraftnäts genomgång av förutsättningarna för ny energiproduktion, där det framgår att det i praktiken är omöjligt att bygga nya reaktorer i Oskarshamn och att det är ytterst problematiskt i Forsmark. Kvar finns då Ringhals, och att på sikt koncentrera all svensk kärnkraftsproduktion dit, om ens möjligt, skulle i sig innebära en oacceptabel systemrisk.

Annons
Annons
Annons