Sverige förblir EU:s stora mjölkko

Den svenska nettoavgiften till EU landar på hela 21,9 miljarder kronor. Regeringen menar att detta främjar tillväxt och välstånd i andra länder och således även svensk export. Själv kallar jag det för ett slag i ansiktet på skattebetalarna, på de arbetslösa och på den svenska välfärden, skriver Johnny Skalin (SD), EU-nämnden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mot bakgrund av att Sverige tillhör EU:s absolut största nettobidragsgivare är det oerhört viktigt att regeringen vågar vara pådrivande för att skattebetalarna inte skall drabbas negativt av det svenska EU-medlemskapet. Därför har Sverigedemokraterna under hela processen fram till EU:s nya långtidsbudget kontinuerligt påmint regeringen och riksdagen om att EU:s budget inte kan antas utan enhällighet. Vår förhandlingsposition var alltså liksom när Socialdemokraternas Göran Persson tidigare förhandlade fram den tidigare budgeten, där Sverige till slut blev det kanske största nettobidragsgivarlandet per capita, som inför den nu beslutade budgeten alltså i grunden mycket fördelaktig.

Trots det kallade statsministern slutresultatet av budgetförhandlingen överraskande bra med motiveringen att budgeten moderniseras, att den i en högre grad fokuserar på forskning och utveckling samt att de totala budgetanslagen minskar. Och visst är det bra att det totala budgetanslaget minskar, även om det nu bara sker med någon enstaka procentenhet. Det är också bra att budgeten moderniseras och i en högre grad fokuserar på forskning och utveckling. Men slutresultatet kan i rimlighetens namn som helhet ändå inte ses som något annat än ett rent praktfiasko i ungefär samma storleksordning som Göran Perssons tidigare slutförhandling – trots den svenska vetorätten.

Annons
Annons
Annons