Annons

”Sverige får inte backa från humana asylregler”

Det är hög tid att diskutera hur en framtida långsiktig, human och rättssäker migrationslagstiftning ska utformas i EU och på nationell nivå. Rätten till familjeåterförening följer av de konventionsåtaganden som Sverige gjort och måste garanteras för alla som beviljas skydd här, skriver Martin Ärnlöv
generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Under strecket
Publicerad

Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november 2015.

Foto: Johan Nilsson/TT

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Foto: Röda Korset

Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november 2015.

Foto: Johan Nilsson/TT
Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november 2015.
Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö i november 2015. Foto: Johan Nilsson/TT

På torsdag påbörjas EU:s toppmöte kring det gemensamma europeiska asylsystemet. Efter långa förhandlingar kan mötet bli avgörande och frågan om ansvarsfördelning inom unionen är central. Utgångspunkten måste vara ett system där asylsökandes rättigheter garanteras, samtidigt som alla EU:s medlemsländer deltar solidariskt. Sveriges får inte backa på ståndpunkten om en human asyllagstiftning i enlighet med internationell rätt. EU måste ta ansvar för den globala flyktingsituationen och Sverige måste vara pådrivande för att identifiera lösningar som upprätthåller rätten till asyl och grundläggande mänskliga rättigheter för människor på flykt. Sveriges politiker måste också svara på frågor om familjeåterförening och uppehållstillstånd av humanitära skäl. Det diskuteras inte på EU-nivå utan där ligger ansvaret för lagstiftningens utformning fullt ut hos Sveriges regering och riksdag.

Annons
Annons
Annons