Sverige enda land i EU utan krav på handsfree

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige står snart ensam på barrikaderna. Vi är det enda land inom EU som tillåter att man håller i mobiltelefonen och pratar samtidigt som man kör. Andra länder tillåter bara så kallad handsfree-telefon i bil. Men förbudet utomlands har skett på lösa grunder, anser svenska Vägverkets experter. De har visat, att det inte är farligare att tala med telefonen i handen än att tala i handsfree. Det är själva samtalet som distraherar. Sedan Vägverket presenterade sin forskningsrapport i början på sommaren har intresset varit stort från forskare utomlands. Den 500 sidor tjocka rapporten på engelska innehåller studier, som inte har gjorts någon annanstans i världen. VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet har gjort försöken dels i datasimulerad miljö, dels i den verkliga trafiken. - Det har varit ett stort intresse från omvärlden både i Europa och USA, säger Christopher Patten och Ruggero Ceci, som har utvärderat forskningsresultaten för Vägverket. - I Norge och Irland börjar de ompröva lagen eftersom den har visat sig verkningslös. Slovakien är det enda EU-land som har totalförbjudit allt tal i mobiltelefon. Senast har politikerna i Storbritannien beslutat införa förbud mot handhållen telefon i bilen. Det har skett efter en opinionsundersökning som visade att 90 procent av britterna vill ha förbud. - Det är politik mot vetenskap, säger Christopher Patten och får medhåll av andra forskare vid Trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand.

Annons

Även i Sverige finns det en opinion för att förbjuda handhållna mobiltelefoner, bland annat inom trafiksäkerhetsorganisationen NTF. Men NTF har tagit tillbaka sitt krav efter Vägverkets rapport. - Det är ett starkt känsloladdat område, säger NTF:s mediachef Thomas Carlson, men vi har fått omvärdera vårt ställningstagande. Vägverkets rapport visar att det inte är ofarligt att tala i mobiltelefon medan man kör. Uppmärksamheten i trafiken sjunker vare sig man har handsfree-telefon eller ej. - Inte ens i komplex stadsmiljö är det någon skillnad mellan handhållen och handsfree-telefon, säger Christoffer Patten. Det är mer betydelsefullt för uppmärksamheten hur komplicerat samtalet är. Finska studier och en studie i North Carolina tyder på att 1,5 procent av alla bilolyckor orsakas av mobiltelefon. - Det är inte riskfritt att använda handsfree, påpekar Lena Nilsson, som började forska på bilkörning och mobiltelefoner vid VTI 1990. Redan då kom hon fram till slutsatsen att det inte är någon skillnad om man håller i telefonen eller ej. För Vägverket kan det bli en svår uppgift att förklara för bilisterna att det visserligen är fritt fram att tala i mobiltelefon under körning men att man är en fara i trafiken om man gör det. Särskilt farligt är det för nyblivna unga bilförare, som ännu är ovana i trafiken och som kanske även sms:ar under gång, påpekar VTI-forskaren Nils Petter Gregersen.

Annons
Annons
Annons