Annons

Bo Lindberg:Sverige en republik med kung

Rådet och ständerna gav den maktlösa kungafamiljen en viktig roll i nationsbyggandet under frihetstiden. En ny bok beskriver hur den frihetstida monarkin uppfattades i sin samtid.

Under strecket
Publicerad

I den då och då uppblossande debatten om vårt statsskick har alternativen monarki och republik entydig innebörd: i monarkier har man en kung som ärvt sin ställning, i republiker har man en president vald av folket. Den enkla skillnaden har etablerats i modern tid med USA som det vägledande exemplet på republikansk författning; det var där som man först kallade statschefen i en icke-monarkisk stat för president.

Dessförinnan var distinktionen mellan republik och monarki inte lika tydlig. Man skilde snarare mellan fria statsskick, där samhällsmedlemmarna – i varje fall somliga av dem – hade inflytande på styrelsen, och ofria statsskick som styrdes mer eller mindre enväldigt. De senare var i regel monarkier, men eftersom kungarnas makt kunde vara inskränkt var motsatsen till de fria statsskicken inte absolut. Dessutom betydde ordet republik ofta bara stat oavsett författning, men underförstått att det var en ordning som syftade till det allmänna bästa. Sveriges republik har alltid varit monarkisk, heter det i en latinsk text från 1630-talet.

Annons
Annons
Annons