Annons

Sverige driver på EU:s klimatpolitik

Under strecket
Publicerad

Sverige tillhör ett av de allra mest pådrivande länderna i EU, och har vid ett flertal tillfällen framfört - till kommissionen och i berörda ministerråd - att EU måste höja sina klimat- och energiambitioner till 2030. Var och en som följt det som hänt efter att kommissionen presenterade sitt förslag, kan lätt se att Sverige är ett av de länder som nu är först ut med att ta ställning till kommissionens förslag, och att vi dessutom är ett av de medlemsländer som vill se ett mer ambitiöst klimat- och energipaket än det kommissionen lagt fram.

Både när Marita Ulvskog och Matilda Ernkrans (båda S) och Åsa Romson (MP) reagerar på alliansregeringens position inför de kommande förhandlingarna om EU:s nya klimat- och energipaket till 2030 avslöjar de både Socialdemokraternas och Miljöpartiets oförmåga att formulera politiska positioner utifrån de förslag som ligger på bordet.

Annons
Annons
Annons