Annons
X
Annons
X

”Sverige diskriminerar romer”

Romer är det mest diskriminerade folket i Sverige liksom i andra europeiska länder, säger Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg.

Av TT
(uppdaterad)

Hammarberg och ärkebiskop Anders Wejryd ger exempel på diskrimineringen genom att i ett debattinlägg kritisera utvisningarna av 50-talet romska EU-medborgare i år. Utvisningarna stöddes av migrationsminister Tobias Billström.

Utvisningarna har skett trots det oklara rättsläget, skriver Hammarberg och Wejryd i Dagens Nyheter:

”De utpekas som en samhällsfara av politiker som söker vinna poäng på krav om tuffa tag mot denna redan hårt utsatta folkgrupp. De utsätts för arresteringar och kollektiva utvisningar”.

Annons
X

Hammarberg och Wejryd skriver att den växande ”antiziganismen” måste bekämpas över hela Europa. De framhåller att romernas rättsskydd måste tas på allvar och att deras medborgerliga rättigheter i EU måste ges samma tyngd som andra EU-medborgares.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X